Szent László nyomdokain, rendületlenül

Búcsúi napok Gomboson

Június 27- én Szent László király ünnepén tartották a gombosi templom búcsúját. Sztrikovits János címzetes prépost celebrálta a misét, a Szent László nevére felszentelt templom papja, ft. Verebélyi Árpád főesperes és a népes papság közreműködésével.

Sztrikovits atya felemlegette Szent László keresztényi érdemeit, köztük az Isten és ember iránti tisztelet, a közösség fontosságát és a bátorságot, határozottságot, amellyel veszély esetén, mindezek védelmében érdemes fellépni.

-Rendületlenül járjunk Szent László király nyomdokain- biztatta prédikációjában a jelenlevőket a prépost. A misét követően sor került a hagyományos búcsúi körmenetre is.

Ft. Verebélyi Árpád köszöntötte a megjelent papságot, a rangos vendégeket, Szakállas Zsoltot, a Tartományi Oktatásügyi, Közigazgatási, Jogalkotási és Nemzeti Közösségi Titkárság segédtitkárát, Mackó Zsuzsannát,  az oktatási titkárság kisebbségi oktatással megbízott szakmunkatársát, Varga Csabát, a titkárság pénzügyekért felelős osztályvezetőjét, Uzelac Katicát, a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság segédtitkárát, Pelt Ilonát, a VMSZ tartományi frakcióvezető- helyettesét, a gombosi helyi közösség tanácsának elnökét, Blagojević Máriát, a HK titkárát, Klenanc Józsefet, továbbá a Szent György Lovagrend jelenlevő tagjait. Köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a búcsúi szentmise ünnepélyesebbé tételéhez, köztük a helyi népviseletbe, Mária- lány ruhába öltözött fiataloknak és idősebbeknek, a Szent László kórus, a pasztorális tanács és az Önkéntes Tűzoltó Testület tagjainak.

A tartományi titkárság képviseletében érkezett vendégek látogatást tettek a helyi közösségben, beszélgetést folytattak a helyi vezetéssel, az aktuális problémákról és a megvalósított fejlesztésekről. Ilyen például az új függöny, amellyel a helyi Arany János MME színpadát szerelhették fel, az oktatási titkárság pályázatának köszönhetően.

Szent László király templom búcsújához kötődve évek óta megszervezik a Búcsúi napok elnevezésű, népszerű rendezvénysorozatot. Június 30- án az Önkéntes Tűzoltó Otthon elől indult az ünnepi menet, népviseletbe öltözötten, fúvószene kíséretében, a helyi, a Harasztiról, Kupuszináról, a Hódságról érkezett néptánccsoport, továbbá a doroszlói és a kupuszinai fúvószenekar részvételével, az ÖTT tagjai felügyeletével.

Az Arany János Magyar Művelődési Egyesület zsúfolásig megtelt, felújított nagytermében zajlott az ünnepi műsor. Blagojević Mária, a helyi közösség tanácsának elnöke köszöntötte a jelenlevőket, a vendégeket, a helyi civil szervezetek, egyesületek képviselőit. Köszönetet mondva üdvözölte a rendezvény megszervezésében segédkezőket, műsor fellépőit, a gombosi néptánccsoportok, a Harasztiból, Kupuszináról és Hódságról érkezett néptánccsoportok és a fúvószenekar tagjait.

A színvonalas műsort a sörsátorban való mulatság követte, amelyhez a doroszlói Twins Band szolgáltatta a talpalávalót.

A gombosiak ünnepe július 1- én délelőtti szentmisével, kirakodóvásárral, délutáni mulatsággal és esti szabadtéri diszkóval folytatódott.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon