Bábfesztivál

Herédi Krisztián

Zentán 2018. március 16-a és 18-a között báb- és gyermekfesztivált tartottak, Napsugár címmel. Igazi melengető név ebben a télies tavaszban.

A Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ újabb teret nyitott meg a kultúra, közművelődés és az oktatás világában.

A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt nagyon alkalmas módszer a gyermeki személyiség fejlesztésére. Segít a kapcsolatok kialakításában: sok idegen hatás között egy kis bábuval előbb képes kapcsolatot teremteni, mint az ismeretlen felnőttel.

Fejleszti a beszédkészséget. A bábjáték színes világa örömérzetet, vidámságot kelt a gyermeki lélekben, s ez a beszédét is színesebbé teszi. A bábokkal történő mesedramatizálás, verselés, énekelgetés kiemelkedően fejleszti a gyermek beszédkészségét.

Része a vizuális nevelésnek. A bábjáték esztétikai hatású is, így alkalmas eszköze a vizuális nevelésnek. A bábu egyrészt látvány, melynek formái, színei keltik az első benyomást, másrészt mozgó figura. A benne rejlő mozgatási lehetőség cselekvésre, tevékenységre készteti a gyermeket.

Fejleszti az érzékeit a bábjátéknál mozgás és szó egybekapcsolásából alakul ki a játék, s ez a két tevékenység fejlesztő hatással van a gyermek szem-kéz mozgásának összerendezésére és a beszédkészség fejlesztésére egyaránt.

Komplex hatása abban rejlik, hogy sokféle képességet fejleszt, annak is, aki nézi és annak is, aki játssza. Képekben gondolkodik, de erős dramaturgiára épül. Művészeti hatásán és az audio-vizuális élmény örömén kívül sokoldalú - diagnosztikai, pedagógiai és terápiás célú - felhasználási lehetősége sem elhanyagolható.

A magatartászavaros gyermekeket, főleg akik minden közeledést visszautasítanak és a pszichológusok számára vizsgálhatatlanok, bábuval néhány perc alatt fel lehet oldani. Mivel a bábuval a gyermek önfeledten játszik, ez a körülmény kiválóan alkalmas arra, hogy rövid idő alatt természetes aktivitása közben figyeljük meg arcjátékát, mozgását, kézügyességét, beszédének formai és tartalmi részét, fantáziáját, intelligenciáját. A bábterápia hasznos módszer az agresszió mértékének megállapításában és annak oldásában, a nagyfeszültségű indulatok levezetésében, a frusztráció csökkentésében.

(Fotó: Herédi Krisztián)

A bábjáték azért hatásos, mert:

  • Képszerű - s ez megfelel a gyermek vizuális beállítottságának.
  • Dramatikus - mint ahogyan az ősi-átélési, megelevenedési forma is dramatikus. Az álom, az ábrándozás is dramatikus.

A gyermeki fejlődés aránylag későn ér el a fogalmi absztrakcióig; a dramatikus előadás viszont sajátosan megfelel a gyermeki pszichének. De még reánk, a mai felnőttekre is a vizuális, dramatikus előadás hat a legerősebben, mivel fejlődés-lélektanilag ősibb jelzőrendszerre támaszkodik.

  • Mozgásra épül a cselekménye - a gyermekeknél pedig a vitális, a mozgásos komponen­sek nagyon erősek. Tehát a mozgásra, mégpedig a saját mozgásával rokon mozgásokra jól reagál. A mozgásos élmény mámoros örömet jelent. Természetesen ennél többre törek­szünk. (A mozgásritmussal és magasabb rendű mozgásformákkal fejlesztjük a gyermek mozgáskészségét.) Művészi erejével hat. 
  • Jelképes – s így a gyermek utalásos, sűrített gondolkodásának éppen a bábjáték jelképes, mesei történésmódja felel meg.
  • Csodálatos - az élettelen bábu megelevenedik, él. Ez a csoda újból és újból átélhető valóság. A varázslat nyílt színen, a gyermek előtt történik meg. S ezt a csodát még akkor is élvezi, ha ő maga mozgatja a bábut. Ilyenkor a gyermek egyszemélyes alkotó-varázsló és az életre keltett figura is.

(Fotó: Herédi Krisztián)

Az érzelmek kivetítését, lereagálását biztosítja - egy jó bábdarabon keresztül elfojtá­sokat, vágyakat, indulatokat lehet kiélni; erősnek, hatalmasnak, csodálatosnak hősnek lehet lenni, büntetni és jutalmazni lehet. S mindezt úgy, hogy a valóságban nincsenek következményei. A negatív indulatok levezetődnek, feloldódás, megtisztulás jön létre. Az indulat levezetése után pozitív indítékot és probléma-megoldáslehetőségeket nyújthatunk a gyermekeknek a bábjátékon keresztül.

Teljes palettát igyekeztek a szervezők felsorakoztatni a legkisebbektől (babáktól) egészen az általános iskola felsős tagozatáig. Volt itt baba színház, könyvbemutató, marionett bábok, népmese, kézműves foglalkozás, bábkiállítás. Három napon át Zenta a báb délvidéki „fővárosa” volt.

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon