Tanuljunk a VM4K-ban!

Tudásalapú társadalomban élünk, több értelemben is. A folyamatos képzés szükségszerű, hiszen a tudomány naponta újabb kutatásokat, felfedezéseket és összefüggéseket tár elénk.  A tudás generálja a fejlődést, és a munkaerőpiac igénye is nő a magasan képzett munkaerő iránt.

Az élethosszig tartó tanulás fogalma az 1990-es évek második felétől került előtérbe nemzetközi szervezetek (OECD, Európai Unió) közvetítésével, s azóta sem veszített fontosságából. Hátterében az áll, hogy a gyors társadalmi, gazdasági és technikai fejlődés megnövekedett elvárásokat támaszt, amelyeknek csak folyamatos tanulással lehet megfelelni, különösen a munkaerőpiacon való helytálláshoz. Már az általános oktatásban nagy figyelmet kell fordítani az élethosszig tanulás folyamatára.  Ennek érdekében már fiatal kortól kezdve el kell sajátítani a felkészültségünk folyamatos megújításához szükséges készségeket, és meg kell őriznünk a tanulás iránti nyitottságot. Szükségünk is van erre, hiszen változó világunkhoz alkalmazkodni kell. Folyamatosan újabb igények merülnek fel a közösség irányából, melyre válaszokat kell adni.

Hozzájárul az élethosszig tartó tanuláshoz az oktatási rendszerben bekövetkezett expanzió is, de a tanulás szükségessége már átlépte az oktatási rendszer határát. Az élethosszig tartó tanulás fogalmával az életben, a gyakorlatban használható képességek kerültek előtérbe, ennek érdekében újra kell gondolni az oktatási rendszerek működését, az oktatási intézmények gyakorlatát is. A szakpolitika feladata elősegíteni, hogy ez a megközelítés koherens módon az oktatási rendszer minden szintjén érvényesüljön.

Kiváló példa erre a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, közkedvelt nevén a VM4K. A 2019/20-as tanévben is olyan lehetőségeket kínál, mely segíti a közösségünket. Azokat a szakokat  és továbbképzési lehetőségeket biztosítva, melyre égető szükség van a vajdasági magyar közösségnek.

  1. Konduktor segítő szakirányú továbbképzés, 4 féléves képzés keretén belül a hallgatók képesek lesznek  a rávezető-konduktív pedagógiai módszerek alkalmazására.
  2. Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés, 4 féléven keresztül ismerkednek a hallgatók a holisztikus szemlélettel ismerkednek gyakorlatban is és elméletben is.
  3. Inkluzív, fejlesztő szakpedagógus szakirányú továbbképzés, 4 féléves képzés válaszokat igyekszik adni a mai oktatási problémákra.

Három egyetem kapcsolódott be  a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Gyógypedagógus-képző Intézet. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar és a Semmelweis Egyetem Pető András Kar.

Amit nem szabad elfelejteni, magyarul tanulhatnak a jelentkezők kiváló szakemberek segítségével és nem utolsó sorban, magas színvonalú körülmények között.

Érdemes a VM4K-ban tanulni, munkatársaik mindég állnak a közösség szolgálatára.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek