Tanuljunk itthon!

Könnyű ezt mondani, hangoztatják azok, akik szívfájdalommal veszik tudomásul a fogyásunkat. De a Magyar Nemzeti Tanács tesz is azért, hogy ezen a tájékon megmaradjunk, itt maradjunk.

Három ösztöndíj pályázatot tett közzé a Magyar Nemzeti Tanács a hivatalos honlapján a 2019-2020-az iskolaévre. (http://www.mnt.org.rs/osztondijprogram/palyazat).

A Magyar Nemzeti Tanácsnak komplex felsőoktatási támogatási rendszere működik.

Az első támogatásokat 2011-ben jelentették meg. Az eltelt majd tíz év alatt folyamatosan változott ez a rendszer. A Nemzeti Tanács szinte állandó jelleggel jelen van a terepen és meghallgatja a közösség kívánságát, igényeit. Ez kezdődik a tájékoztató körutakkal, szülőknek, osztályfőnököknek és nem utolsó sorban a gyerekeknek.

A folytatás a szerb nyelvű felzárkóztató képzés, ahol hazai pedagógusok oktatják a fiatalokat a gyakorlati nyelv használatára. Tehát nem kell tartani a nyelvtudás szintjétől. Kiváló szakemberek segítik a szint felmérést és a munkát vajdaság szerte több helyszínen. Az első két hét alatt Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Topolyán, Óbecsén és Temerinben hallgatták az órákat a tanulók. Az Európa Kollégiumban pedig folytatódik a két hét alatt megszerzett tudás gyarapítása. Nem titkolt cél az, hogy a szerb nyelvet nem kellőképpen ismerők számára is lehetővé tegyék a felzárkózást, azt, hogy bátran vágjanak bele itthon az egyetemi vagy főiskolai tanulmányokba. A  niši Business Academy oktatási intézmény bevonásával zajlik a felzárkóztató képzés, az MNT és a Business Academy között kiváló együttműködés alakult ki az elmúlt években, az idén immár az ötödik generáció indult el felzárkóztató programban. A tanulás mellett, szerét ejtik, hogy a tanulók a gyakorlatban is használják a szerb nyelvet. Ezt szolgálja a péterváradi és a Duna-parti kirándulás is.

A kívülállónak ez gördülékenynek látszik, az is, de tudni kell, hogy mennyi munka kíséri és kísérte az elmúlt évek alatt, hogy ez a program idáig jutott. Csak néhány emlékeztető: tankönyv, Európa Kollégium, iskolai felkészítők és megannyi apró dolog, ami a program sikerességét segíti elő.

A felsőoktatási ösztöndíjpályázatra az idén is 400 fő támogatását irányozta elő a Magyar Nemzeti Tanács.  A pályázók július 15-e és szeptember 15-e között adhatják át a kérelmeiket.  Az idén is, mint minden évben segíti a munkát a partnerünk a CMH irodahálózat.  A pályázóknak a pályázati dokumentumaikat átadhatják abban a CMH irodában, amely számukra a legközelebb van. Az idén is a szabadkai, a zombori, a nagybecskereki, a zentai, a temerini és az újvidéki CMH irodák várják a pályázókat.

Az Európa Kollégium férőhelyeire vonatkozó pályázati felhívást 2015-től hirdeti meg a Magyar Nemzeti Tanács. A kollégiumban 380 férőhely van, melyre első körben 150 pályázó jelentkezhet. Ennél a pályázatnál is kizárólag elsősök jelentkezhetnek. A pályázat korábban zárul le, cél az, hogy szeptember utolsó hetén az elsősök elfoglalják el szobáikat, hiszen októberben megkezdődik számukra a tanév. Ez az újítás is segíti a fiatalok beilleszkedését és tanulmányainak elkezdését. Ne kelljen    még október elején is bizonytalanságban lenniük.

A végén, de nem utolsó sorban a demonstrátori ösztöndíj, mely nem az elsősöknek szól, de alapjában véve az elsősök segítését jelenti. A demonstrátori pályázatra jelentkezhetnek azok a hallgatók is, akik már élvezik a Tanács ösztöndíj-támogatását. A támogatásuk is növelve lett, a felelősségük is nagy. Követni kell az egyetemi éveiket kezdő fiatalokat.

Összegezve, jó itthon tanulni!

Minden lehetőség adva van, köszönve a Magyar Nemzeti Tanács illetékeseinek, illetve Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. –nek. Tájékoztassunk mindenkit, tanuljunk itthon.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon