Szemtől-szembe, iskolai konfliktusok kezelése

Folyamatosan halljuk a médiában is, hogy az iskolákban halmozódnak a konfliktusok. A szakszolgálatok az iskola vezetői valamint a tantestületek pedig megállás nélkül ( ez egy kicsit valóban túlzás, de nem áll messze a valóságtól) azon dolgoznak, hogy a jelenséget feldolgozzák, kezeljék.

Az egyik legeredményesebb ezek közül az ún. Szemtől szembe módszer, amelynek lényege, hogy a megfelelő viselkedésre való motiválás nem a pedagógus jutalmazó és büntető magatartására épül, hanem a közösség szabályozó szerepe által valósul meg.

A pedagógus nem büntet, hanem felmutatja a konfliktust, és részt vesz annak konstruktív, jövőorientált rendezésében. A konfliktus kezelésének célja tehát nem a bűnös felelősségre vonása (és ilyen módon a „múlt rendezése”), hanem olyan megoldás, szabály, kompenzáció kidolgozása, ügyelve arra, hogy ne állítsunk bűnbakot, és a jövőben adjon garanciát, hogy a hasonló konfliktusok elkerülhetők legyenek.

A megváltozott helyzethez való alkalmazkodás, megfelelő viselkedésminták híján, erősen megterheli az egyének és az intézmények életét, s ezzel a helyzettel küzd – sőt duplán küzd – az iskola is. Az iskola és annak szerveződése szembesül a „társadalom problémáival”, ezért sokszor nehéz helyzetbe kerül. Rendeznie kell azokat a problémákat is, melyek családon belül, más intézményekben törtnnek. Az oktatási intézmény az a hely, vagy lehet az a hely is ahol a problémák előkerülnek. Ne feledjük azt sem, hogy a pedagógus is ember, ő is része egy rendszernek és nekik is vannak korlátaik. Sajnos az utóbbi időben elharapódzott jelenségről van szó. Az oktatóra folyamatosan ránehezedő nyomás egyre erőteljesebb.

A Szemtől szembe konferencia módszere segítséget nyújthat az iskolának.

  • konkrét eljárásokon keresztül megismerhetjük a folyamatot

  • a részvétel önkéntes

  • akkor alkalmazható, ha tudjuk és ismerük az esetet és a szereplőket

  • célszerű az iskola szabályzatába (házirendbe) rögzíteni a módszert

  • érdemes a konferencia lehetőségére gondolni, amikor normasértés, vagy személyek közötti konkrét sérelem történt, aminek megvan az elkövetője

  • gondoskodjon SAJÁT facilitátorokról; vagyis a nevelőtestület és (elsősorban középiskolások esetén) a diákság soraiból készítse/készíttesse fel a saját segítői csapatát

Minden esetben a Szemtől szembe módszer megállapodással fejeződik. Alkalmazni lehet, és erre vannak példák is a graffiti esetében, verbális agresszió, szolidaritás ée megértés elmaradása vagy amikor a közösség tulzottan átvállalja a felelősséget. A megállapodást pedig be is kell tartani, tehát a kialakított csapatnak követésre is szüksége van.

Összeségében érdemes ezt a módszert is ismerni, mert a pedagógusnak szükségesek ezek a módszerek, hogy a felmerülő helyzetben tudja használni.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon