Projektoktatás, nincs új a nap alatt!

Célkitűzése a mai pedagógiának, hogy a tanulók jól hasznosítható tudást kapjanak, mely segíti őket a mindennapi életben. A tudáshoz való viszony is megváltozott. Napi szinten használható, feldolgozható  és  gyakorlatiasabb tudásra van szükség. Ezek az elvárások jelennek meg  az oktatási intézmények felé.

A gyerekek és a szülők is hasonlóan fogalmaznak, amikor az iskoláról, tanulásról és tananyagról van szó. Sokszor megfogalmazódik az az aggály, hogy „ezt minek tanuljuk”, „erre az életben sosem lesz szükség” és az ehhez hasonló gyermeki megnyilvánulások, de az utóbbi időben egyre több felnőtt is hasonlóan nyilatkozik.

Valóban megváltozott a világ, nem csak megszokásból mondjuk, de valóban más lett. Addig, míg nagyszüleink lassan hozzászoktak a változáshoz, a szüleink egy kicsit gyorsabb tempóval alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez, addig mi már, ha egy kicsit túlozni akarok, akkor azt mondhatom, hogy szédületes tempóban akklimatizálódunk.  Míg gyermekkorunkban bakelit és magnószalag jelezte a technikai fejlődést, majd a floppy és a VHS felvételek, mára már  iszonyatos gyorsasággal el is tűntek ezek a „technikai vívmányok”. 

A projektmódszer alapvetően megváltoztatja a tanár, pedagógus szerepét: az egyirányú ismeretközlés helyett, a tanulási folyamat megszervezésére helyezi a hangsúlyt, a diákok támogatására, aktív részvételre buzdít.

A módszer ismereténél fontos tudni, hogy a tanulóknak nem a felvázolt problémára kell kötelezően választ adni, hanem összefüggéseiben kell rálátni a felvetett kérdésre. A témák között meg kell találni azokat a pontokat, melyek kapcsolódási lehetőségeket adnak.

Egy egyszerű példán tudom ezt érzékeltetni, az egészséges életmóddal kapcsolatban-ami ma nagyon népszerű:

A projekt címe: Bio – séf

  • egészséges táplálkozás – kertészet-gyümölcsészet-szőlészet
  • bio ételek készítése – gyümölcstálak
  • éttermi menü – étlapok, ételleírások, technológia (az étel elkészítése)
  • retorika – invitálás a képzelt étterembe
  • gyümölcsház (a fotón)
  • mérések – matematika
  • gyermekdalok, mondókák gyümölcsökkel
  • mozgásos játékok

A projektmódszer egyik legfőbb haszna  a munkafolyamat, természetesen nem szabad megfeledkezni  a végtermékről sem, magáról a produktumról. A projektmódszer alkalmazása közben a tudományos keretek, amíg eddig behatároltak voltak, feloldódnak és egy átfogó, globális szemszögből szemléli a tanuló.

Azonban ne feledkezzünk meg a pedagógus átalakuló szerepéről sem, egy-két napos, vagy akár egy hetes  úgynevezett továbbképzések vajmi keveset segítenek ebben a megváltozott szerepkörben. Ismerve a vajdasági magyar pedagógustársadalmat, tanítókat, a tőlük megszokott, kreatív módon meg tudják oldani ezt a kihívást is. Valójában nagyobb előkészületre, körültekintőbb tervezésre és nagy tárgyi tudásra van szükség.

Projekt módszer ide, vagy projektmódszer oda, a tapasztalatom az, hogy tanítóink nagy százaléka már használja ezeket a lehetőségeket, nem holmi törvényes rendelkezés miatt, hanem mert tudja, hogy a rábízott nebulóknak a legjobbat kell nyújtani.

Ezek a vajdasági magyar pedagógusok!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek

Herédi Krisztián

Pásztor István beszéde a palicsi Szent István-napi rendezvényen