A jó pedagógus

Hosszú út vezet oda, hogy ezt a „titulust” az ember megélje és megtapasztalja. A didaktikai és egyéb könyvek hosszasan tárgyalják a pedagógusi munka összetettségét és a pedagógusi szakma kihívásait. Az emberi jellem vonásait, attitűdjeit és az intelligencia számtalan formájának magas színvonalát. Valóban ez így van. Ahány szakember, annyi felsorolás, annyi más nézőpont szerinti besorolás.  Az elmúlt néhány hétben a vajdasági magyar sajtóban kiváló interjúk készültek büszkeségeinkkel, szakembereinkkel arról, hogy számukra mit jelentenek a megérdemelt díjak, elismerések. A Magyar Szó, Hét Nap hasábjain példaértékű hozzáállás és megtapasztalt egyéni szakmai lehetőségek tárházát mutatják be.

Nagypál Judit tanárnő lendületes, fiatalos magatartás és a szakma (hivatás) iránti elkötelezettség magas szinten mutatkozik nála. Olyan látásmódot tár elénk, ami mindannyiunk számára felüdülést jelent. Kreatív mindent megoldó, megoldásra törekvő szemlélete tankönyvekbe illik. Sugárzik személyiségéből a gyermekek és közösség iránti elkötelezettsége. Csupa pozitív dolgokat akar és akartat megélni önmagával szemben is és a tanulóival is. Nem feledve a pedagógusi hivatás meghatározó ismérveit: figyelemfelkeltő előadási stílus, magas színvonalú szaktárgyi tudás, igazságos értékelés, a tanár nyitottsága - bármikor kérdéseket tehetnek fel neki, a fegyelem tartása, példakép legyen.
Paskó Csaba, plébános, karnagy és kiváló pedagógus is példakép a vajdasági magyarság számára, hiszen szerteágazó tevékenységével, nyitottságával a szakmai tevékenységének magas színvonalával megteremtette a valódi komplex személyiség fejlesztést.
Láttam már vezényelni, összpontosítani és a rábízott nebulók nem csak feltekintettek rá, hanem figyelték minden mozdulatát. Kreatívan és mégis a hagyományok tiszteletét tartja fontosnak, újragondolva és megvalósítva a kitűzött célokat. Közösséget teremt, a vajdasági magyarságot szolgálja és a szó nemes értelmében, szolgálja.

Vitkayné Kovács Vera, primadonna, akinek életútja bebizonyította számomra, hogy a család az, ami valójában lehetőséget ad a kibontakozásra. Lelkierőt, táplálékot szolgál. A kitartás meghozza gyümölcsét, nincstelenségből a csillagos égig emel és megtart. Ajándéknak nevezi férjét, lányát és hogy zenével foglalkozhatott egész életében. Alázattal fordul, fordult az élethez, megbecsüli apró rezdüléseit, figyel a világra.
 

Boldog, elégedett vajdasági magyarok! Nincsenek egyedül, mi erőt merítünk életpályájukból, látjuk őket, látni szeretjük őket. Szeretni kell a világot, szeretni és tisztelni magunkat, mert csak akkor tudjuk szépnek és jónak látni a világot.

A nagy tanár olyan általános élet- és munkaszemléletet ad a diákjainak, amivel képesek egészen különböző területeken is megállni a helyüket, olyanokon is, amikről konkrétan semmit sem tanultak az iskolában. (Mérő László)

Ők azok, de még sokan vannak intézményeinkben. Ők az igazi vajdasági magyar  pedagógusok !

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon