Iskola, iskolám…

Egy verses illemtan szépsége

Volt idő, nem is olyan régen, mikor az iskola nem nyűgöt jelentett, hanem lehetőséget. Míg évszázadokkal ezelőtt a tanulás és a művelődés egy szűk réteg kiváltsága volt, a polgárosodással, a reformkor kiteljesedésével, egyre nőtt az igény az írástudatlanság felszámolására. A kiegyezéssel és az iparosodással pedig olyan igények jelentkeztek, hogy az alsó fokú oktatás már ne csupán az írásra, olvasásra, számolásra helyezze a hangsúlyt, hanem a tananyagban helyet kapjon a természettan és egyéb reáltudományok.

Fontos volt a megfelelő otthoni és iskolai viselkedés szabályainak elsajátítása:

Először ha felkelek.

Hálát adok Istennek;

Szülőimet azonban

Megköszöntöm nyájasan.

És megmosdom azután,

A mint illik, szép tisztán

Megfésülöm hajamat,

Csinosítom magamat!

Úgy örömest nézel rám,

Ha tiszta testem, ruhám.

Csak a ki felöltözött,

Jelenjen meg más előtt.

Felöltözve, ha ettem

reggelit, s megköszöntem,

Oskolába kell mennem;

Én ezt örömest teszem.

Tanulok ott szívesen,

S haza jövök csendesen;

Nem állok meg az utczán,

Nem nézek minden után;

Nem kiáltok s csevegek,

rossz gyermekkel nem megyek;

Mert rosszat tanulhatnék,

Én is aztán rossz lennék;

Otthon csendes s jó vagyok,

Anyámnak szót fogadok;

Soha sem veszekedem;

Testvérimet szeretem.

Ha szülőimmel nyugszunk,

Beszélem, mit tanultunk;

Szívből ezek örülnek,

S engemet mind szeretnek.

(Bezerédj Amália kislányának írott verses illemtana)

Érdekes tanulságos versike, ma is megszívlelendő. A háború előtt a diákok még tintásüvegbe mártogatták a tollat, majd itatóssal mentek át rajta, hogy el ne kenődjön. A körző egy kis ceruzából állt, amire rá lehetett illeszteni a másik szárat a tűvel.

A régi, fából készült, gyönyörűen megfestett tolltartót viszont akár meg is irigyelhetnék a mai gyerekek, ha nekik nem Hannah Montana és Pókember kellene.

Érdemes a régi dolgokat átfutni, újraértelmezni, hiszen mély igazságokat és tömör egyszerűségeket tartalmaz.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek

Herédi Krisztián

Pásztor István beszéde a palicsi Szent István-napi rendezvényen