A zentai szúnyogokról és egyéb kártevőkről

Elmélkedés a zentai községi képviselő-testület 2018-as zárszámadása és egyéb ellenzéki finnyáskodásai kapcsán

A demokrácia alapja, hogy a kis közösségek szintjétől a világmindenség csúcsáig minden szinten a legbölcsebb és legokosabb emberek, akik a közösségük bizalmát élvezik, képviseljék annak véleményét és részt vegyenek a konstruktív közösség építésben, szabályozzák és irányítják azt.

Manapság sokak számára ez a képlet megfordulni látszik. Megválasztatják magukat hazugságokat, rágalmakat és egyéb eszközöket sem kímélve egy testületbe, legyen az akármilyen pici is, és attól kezdve ők lesznek a legokosabb, a legbölcsebb és a legnagyobb hazafiak, akik felelőtlenkedhetnek a közösség nevében. Amennyiben pedig ellenzékben van az ilyen képviselő, mivel a kíbicnek semmi sem drága, mondhat akármit, vádolhat és rágalmazhat, mert erre mentelmi joga van még az önkormányzati tanácsnokoknak is, elindulhat a szólavina és sárdobálás, a mindent leértékelő fitymálás, a közösségi lélekrombolás és értékdevalváló szarkazmus, irónia és cinizmus, a világos válaszok félretolmácsolása és félremagyarázása. Biztos, hogy ezzel erősödik a zentai lokálpatriotizmus? Ettől többen maradnak helyben és erről a regionális tendenciáról csak a helyi város- és VMSZ-vezetés tehet? Ezzel erősítjük a közösségi lelkületet és a hitet?

A verbális szúnyogirtás is hazafias tett egyesek szerint. Hiába kezdte a testületi ülést az elnöklő azzal, hogy a tervek és a környezeti tényezők függvényében a szúnyogirtás, objektív okból (mert épp a tiszavirág a nászát ülte) a jövő héten lesz. Mégis ez a tényező lett az ellentámadások alfája és omegája, a visszatérő alapmotívum.

A 2018-as év önkormányzati költségvetésének ellenzéki kritikája csak illúziórombolási kísérlethez és szúnyogcsapkodáshoz volt hasonló.

„Nemzetes Szúnyogházy Trianonkesergőssy” képviselő úr előadta nemzetféltő népességcsökkenési kesergőjét, egyetlen egy módosító- vagy kiegészítő javaslat, vagy legalább észrevétel nélkül, de markánsan, férfiasan, kurucosan, nemzeti hazafiságtól fűtve a zárszámadás ellen szavazott két tanácsnoktársával egyetemben. Mindössze annyi kritikára tellett tőlük, hogy a nyertes önkormányzati pályázatok közösségi hasznát megkérdőjelezzék: pl. miért épp az iskolákat kell tatarozni?

A „mindentudó, polihisztor”, de leginkább a magáról sokat gondoló, félművelt, oklevélhiányos, sok esetben etikátlan könyvtáros és az emancipált, demokrata szubrett sem jutott messzebb a testületi anyag gyér nyelvhelyességi kérdéseinek elemezgetésén.

Szükségesnek érzem még egyszer leírni tömör felsorlásban azokat a beruházásokat, amelyek mindegyike egy választási ciklus sikereként is kiemelkedne: megoldódott a távfűtés a hőerőtelep kiépítésével, a gimnázium és az iskolák tatarozása, felújítása, az egészségház renoválása és nem utolsósorban a városháza felújításának elkezdése, homlokzatának befejezése. Mindez köztársasági, tartományi és anyaországi segítséggel. Ezek egyike sem jár egyetlen közösségnek sem alanyi jogon, ehhez ügyes, előrelátó és pragmatikus politikára van szükség, nem melldöngetőkre és a közösség nevében hősködőkre, saját kis pecsenyesütögetőkre.

A legjobb megjegyzést a mozgalmasok tették az ülésen: a VMSZ húsz éve, ami egyébként hellyel közzel most már 25, vezeti Zentát, a jelenleg rossz helyzet az ő maszlaga! A zentai elvándorlás egyértelmű felelőse a VMSZ!

Nem is tudja az ember, hogy sírjon vagy nevessen, mert ennek a több mint két évtizednek Zsoldos és Kókai is részese volt, még ha nem is formális VMSZ-esként, de általa támogatott és javasolt tartományi szintű tisztségviselőként. Mostmár büdi lett ide tartozni? Rövid a memóriája egyeseknek?

Van egy mondás, hogy a rosszul menő kuplerájban nem a bútorokat, hanem a lányokat kell kicserélni.

Esetünkben a lecserélt lányok attól, hogy (úgy hiszik) tiszta bugyit vettek fel, miért gondolják, hogy az erényük is helyreállt?

A meddő, ellenzéki, de leginkább időrabló szócséplés legszebb példája az a napirend volt az ülésen, amelyikről a környező önkormányzatok egyikében sem született fergeteges vita, az egészségház alapítói jogának törvény általi átruházási kötelezettsége. Szerintük erről is a VMSZ tehet, mert ezzel „elviszik/elveszik az egészségházat”…

Fröcskölt a lokálpatriotizmus. Csak épp a szókiforgatósdiban azt felejtették el, hogy a meglévő feltételek biztosítása és fejlesztése bevállalt köztársasági és anyaországi közös stratégia Zenta esetében. Rozi néni egészségügyi ellátását figyelembe véve pedig teljesen mellékes, hogy a helyi önkormányzat javaslatait  követve a törvényben meghatározott jogokat ki gyakorolja, ha a szolgáltatás minősége javul és a rendszer a helyi igényeket figyelembe véve épül.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek