Zentai melldöngető parasztvakítás vagy csak önsorsrontó politikai provokáció?

Kéretlen nemzetvédők és -féltők, mint nyuszi az erdei kocsmában

Visszatérő ellenzéki javaslat a zentai Községi Képviselő-Testület ülésein, hogy ha már lett szerb kulturális központ Zentán (igaz a törvény kényszere folytán), alakítsuk át a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központot „tiszta magyar” művelődési intézetté. Laikus szemlélő számára ez jól hangzik és logikus is lehetne. Ám az ördög a részletekben lakozik. Az elmúlt héten napirendre is tűzte a testület az „olyan” magyar intézet létrehozását, majd sikeresen elutasította.

Miért?

Az indítvány hiteltelenségét elsősorban az előterjesztő személye adja, aki társaival együtt, amikor a VMSZ-t kitúrták a zentai önkormányzatból (a sárgák, a ligások és a kis magyar nacionalisták), mindent elkövetett, hogy sehol, egyetlen zentai intézményben se lehessen jelen a Magyar Nemzeti Tanács.

Akkor vajon miért nem aggódott nemzeti képviseletünkért?

Ami még ettől is rosszabb, nacionalista provokációja éppen a magyar ügyet, a művelődési autonómia stratégiai szerepkörét tépi, mintha nem is tudna arról, hogy az általa „megmagyarításra” váró intézmény a mi közösségünknek több intézményt növelt ki magából, úgy mint a Budapesti Kertészeti Egyetem zentai konzultációs tagozatát, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumot, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet vagy a Zentai Magyar Kamaraszínházat. Ezek talán nem eléggé magyar intézmények?

A Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, amely magába foglalja a könyvtárat, a múzeumot, a művelődési házat és a felnőttképzést a közös szakszolgálattal együtt, ugyanezen az ülésen számolt be az előző év teljesítményéről valamint idei terveiről, amit a testület egyhangúlag elfogadott.

Tíz napirendi ponttal később viszont már egy újabb és magyarabb Thurzó alapítását indítványozták a szalon-nacionalisták!?

Amennyiben megelégedéssel nyugtázta a testület, hogy jól működik az általa alapított szervezet, akkor mire való a későbbi bohózat? Egy célja volt az ellenzéknek, hogy megméretkezzenek a magyar szervezetek abban a kérdésben, ki a magyarok között a nagyobb magyar. Ki a magyarabb magyar!?

Vegytiszta nacionalista hőzöngés és a magyar szavazópolgárok nemzeti hevítése volt a szándék , tudniillik előjött az indítványban a:

  • magyar eredet- és őstörténet kutatás szükségessége (sajnos elfeledve, hogy régiónkban a helytörténet kutatásban úttörő szereppel bírnak a zentaiak),
  • a 44-es megtorlások és leszámolások ténye (a megbékélési folyamat és a történész vegyesbizottságok munkáját nem is említve),
  • valamint a kollektív jogok és a nemzeti autonómia minimális volta, (amely még mindig több, mint bármely másik határon túli magyar közösség lehetősége és a létrejötte épp a VMSZ permanens kiállásásának az eredménye).

Magyar–magyar vita indukálása volt a cél. Ismét bebizonyítani a magyar összeférhetetlenséget. És ami nem mellékes, hogy a Jobbik felé bizonygatni lehessen, ki is a legmagyarabb magyar a Tisza menti magyarok közül (i šire)…

Cél a dumát tettekkel kiegyenlíteni, a szájalást hőstetté nyilváníttatni, ami majd szavazatra és pénzre lesz váltható. Mégha apróra és nem közösségire, az sem baj az ilyen előterjesztőnek.

Hőstettnek mutatja be az önzést, megfeledkezve a sziget- és szórványmagyarságról, akik számára a tömbben tett politikai gesztusok válaszeredményeket hoznak. Az itteni formai megoldás ott válik helyi magyar intézménnyé, szervezeti támogatássá.

A kéretlen helyi nemzetvédők és -féltők ezzel az intézmény „magyarítással” bebizonyították, hogy az ügyben épp olyanok, mint nyuszi az erdei kocsmában:

A kis tapsifüles rákérdezett a kocsmáros medvére, hogy miféle kaparások vannak ott az asztal szélén. A maci erre a kérdésre csak annyit brummogott, hogy ott mérik össze farkukat a rókafiúk, azt jelzik a rovások. Ekkor felcsillant a nyuszkó szeme, hogy ezektől a vonalaktól még az ő farka is nagyobb. Mutatta is büszkén. A mackó meg csak annyit mondott: „A rókák az asztal másik feléhez állva teszik oda a farkukat…”

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon