Ünnep a káoszban

Karácsonyt ünnepli a világ!

Karácsonykor az Ige megtestesülését ünnepeljük! Az ünnepről a világ, a kozmosz, az a rend jut az eszembe, amit maga Isten teremtett. Ősrobbanással, vagy anélkül, de Isten műve. Az antik-görög kultúra használja a kozmosz kifejezést először. Ezt veszi át a teológia és több évezreden keresztül mindenki a rendet csodálta a kozmoszban.  A modern kor embere, a dekadens gondolkodású, magát haladott felfogásúnak valló, igen, az ateisták, szabadkőművesek és liberálisok a világból egy káoszt csinálnak. Azt akarják a világgal elhitetni, hogy a világ a semmiből keletkezett, a véletlen és szükséglet műve. A csapból is ez folyik, Spektrum, Diskovery és számtalan áltudományos tévéműsor azt mondják, hogy a világ a semmiség ásító mélysége. Az amerikai sablonfilmek, szórakoztatónak látszó, földönkívülieket bizonygató, a mágiával is keveredő az embereket szándékosan megzavaró mozifilmjei is ezt a káoszt erősítik. A kereskedelmi csatornák ezoterikus badarságai is, melyekkel lelkünket mérgezik, próbálják elhinteni, hogy az ember nem istentől van és nem is istenhez vágyik vissza. Igen ám, de ezzel azt is állítják, hogy a világ rejtélyes össze-vissza módon keletkezett és egy napon teljesen véletlenül, ahogy keletkezett majd úgyan úgy megsemmisül. A világnak nincsen teremtője és magasabb értelme, a világ csak van és mi is csak úgy vagyunk, de mivégre? Hát azért, hogy fogyasszunk! Tényleg azért vagyunk? 

Karácsonykor rázzuk már fel magunkat a mesevilágból, mert nekünk hívő katolikusoknak teljesen más a hitünk, sokkal logikusabb, ami megfelel a természettudomány és valóság törvényeinek és pedig a világ egy kozmosz. Hozzáteszem, az igazi tudósok sem látják ezt másként, csak a már fent említettek, a világot manipulálni próbáló, a gusztustalanul gazdag világmágnások szeretnék még manipulálhatóbbá tenni a világot, amikor csak a lényeget tagadják. Nekik nem hívők kellenek, hanem fogyasztók, ami lényegesen más eszközöket szentesít.

Mit jelent az a szó, hogy kozmosz? Már említettem, hogy görög eredetű és világűrt, a világrendet, pontosabban a világban felfedezhető és igazából a teljes egészében fel nem fogható rendet jelenti.

Nem ezt fejezi ki a karácsonyi evangélium is?

Idázzük csak:  „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett." [Jn 1,1]

Barátaim, fantasztikus dologról szól a Karácsony! A világnak arca van és pedig Isten arca. Isten az, aki a világot a semmiből teremtette. Isten teremtette a világot, mértékegység, szám és súly szerint, és elrendezte. A földnek arculatot adott. A földnek isteni arculata van.  Csodálatosan megajándékozott minket Isten a teremtett világban, mert a teremett világban ott vannak a növények, állatok, évszakok vagy tájak. Ezek nem tagadják, csak megerősítik a kozmoszt,  rendet, ami véletlenül nem keletkezhetett.

 

No, de ez az egész nem áll meg itt, de nem ám! Mert nem csak egy láthatatlan isteni arcról van szó. Ezt halljuk a mai evangéliumban: "És az Ige testté lett, és mi köztünk lakozik. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be."

Bizony ám: A világnak van egy látható, isteni arca. Már nem csak találgatjuk, hogy ki lehetett ez az Isten, mert Isten egy gyenge kicsi ember lett. Nem egy jeruzsálemi uralkodó gyereke, hanem egy szegényes istállóban Betlehemben, és egy kis gyermek arcára pillantunk, aki szalmára van fektetve és valljuk: „Ő a megváltónk, Ő az Úr, az igaz Isten! Gyertek és imádjuk őt!”

 

Belegondoltak ebbe? Nem csodálkoztak még erre rá? Hányszor rácsodálkozunk a napra, a hegyekre, a tengerre, a növényekre és az állatokra, pedig természtes dolog, hogy itt vannak nekünk, hiszen Isten nekünk teremtette őket. Ennél sokkal nagyobb csoda Karácsony! A természetes teremtés soha nem fogja azt a csodát elérni melyet ma ünnepelünk, amit a hitvallásban imádkozunk: „Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett."

Ez az igazi csoda, Isten leereszkedésének és alázatosságának csodája. Ezért ezt csak azok az emberek foghatják fel, akiknek meg van a bátorsága az alázatosság erényéhez. Ezt egy ateista, egy liberalista, aki a kozmosz helyett a káoszban él, akit az alázat helyett a gőg vezérel, láthatatlan marad, inkább nem létező. Bosszantja is őket a Karácsony ünnepe. Inkább felrúgják, tagadják!

Hogyan is érthetné meg egy öntelt ember, hogy Isten ember lett és hogyan is érthetné e szavakban kifejezhetetlen emberrévállás csodáját. pláne mindez egy istállóban.

 

Isten a szegény embereket hívta a jászolhoz, az egyszerű pásztorokat. Először ők lássák a nagy csodát. A nagy csodát, melyet János evangéliuma kezdetén leír: "És az Ige testté lett, és mi köztünk lakozik. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be."

 

Karácsony ünnepét csak térden állva, imára kulcsolt kezekkel érthetjük meg. Ezért barátaim térdeljünk és imádjuk az újszülött Megváltót a jászolban. Csak e módon tudunk kegyelem-teljes karácsonyi ünnepet tölteni családtagjainkkal és szeretett hazánknak is kegyelmeket elnyerni.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon