Támogatások

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-n keresztül újabb pályázatokat írt ki a 2020-as évre. A támogatások több területre szólnak:

A pályázati kiírás célja továbbá a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A diaszpórában rendkívül fontos, hogy azokat a szervezeteket felkarolják, támogassák, akik nemzetünk kultúrájával foglalkoznak. Olyan értékteremtő tevékenységeket támogat, mely hosszútávon biztosítja a nemzeti identitástudat megerősítését.

A pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági és cserkész közösségek támogatása által. Civil szervezeteinknek szerteágazó kapcsolatai vannak anyaországi szervezetekkel, ennek megerősítését tűzte ki célul a pályázat.

A pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján. A testvértelepülések rendszere már kialakult, szinte mindegyik településünknek van egy vagy több testvértelepülése. A kapcsolatokat, a személyes baráti viszonyokat lehet így mélyíteni, tovább gondolni, tartalmakkal megtölteni.

Mint ahogyan az eddigi pályázatoknál is, fontos, hogy a szülőföldünkön boldoguljunk, megtaláljuk azokat a lehetőségeket, melyek segítik a minőségesebb, tartalmasabb programok összeállítását. Az anyaország fontosnak tartja a magyar-magyar kapcsolatok erősítését. A találkozások segítik egymás megismerését, tapasztalatok cseréjét és a magyar történelemhez kapcsolódó események, valamint a nemzeti ünnepeink közös megünneplését. Több lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a helyi történelem, események és annak következményeit megismerjék határon innen és túl is.

Fel lehet és fel is kell mutatni a mi saját értékeinket, szerteágazó tevékenységünket, mert erre büszkék lehetünk.

Mindhárom pályázat december 3-tól elérhető a www.bgazrt.hu és a www.kulhonimagyarok.hu oldalon, a benyújtási határidők pályázatonként változnak.

Pályázzunk, tegyünk a minőségesebb értékmegőrzésért!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon