Szent István Király imádkozz érettünk

Augusztus 20-a a magyar államalapítás ünnepe.

Kárpát-medence nagy családja vagyunk, magyarok és már nem elcsatolt, lemorzsolódott nemzeti kisebbség, hanem jogilag is egy nagy közösség része. Már nem megosztva, hanem büszke, erős egységben szemlélve létünket. Így készülünk Délvidéken, Vajdaságban az új kenyér, államalapító Szent István Királyunk ünnepére az idén is. Lassan kezd megszokottá válni, hogy már nem a szégyentől lesütött szemmel, restellve a himnuszunkat, Boldogasszony Anyánkat csendben, félve énekelve, hogy mit szólnak majd a más nemzetű honfitársainak, hanem emelt fővel, bátran énekeljük templomainkban, tereinken egyaránt, ahol csak összejövünk, hogy örüljünk egymásnak és az ünnepnek.  A nagy ország, Magyarország részeként, mindenhol, ahol csak magyar él a nagyvilágban.

A mi ünnepünk.

A miénk, mert a mi őseinknek köszönhetjük az országunkat, nemzeti identitásunkat, anyanyelvünket, kultúránkat. Mi, az itt lakók építjük, ápoljuk és tesszük szebbé évről – évre közösségeinket. Ahogy gazdaságilag úgy kultúrájában egyaránt. És a mi gyerekeinknek, unokáinknak adjuk majd tovább, bízva abban, hogy majd ők is megbecsülik.

Szinte minden templomban, ha nem is a főoltár feletti képen, da valahol ott van Szent István király szobra, képe, valamilyen ábrázolása. Szent István királyunk az állandóságot, a magyar nemzet és közösségünk örök összetartozását,  fennmaradását hirdeti.

Kelebián is áll egy fából faragott, szúrós tekintetű, tekintélyt parancsoló Szent István szobor. Néha, amikor az ember rátekint a Szent István  tiszteletet és erélyt parancsoló szobrainak valamelyikére, már – már azt hihetné, talán nem is földi ember volt. De tetteiből és művéből mégis látszik az a hazáját és népét nagyon szerető király, aki szilárd hitével, eltökélt szándékával és kitartó munkájával egy nemzetből valódi államot szervezett.

Nem volt egyedül, hiszen ezt a munkát ősei kezdték meg. Apja, Géza munkája kijelölte már számára az örökséget és a feladatot, de ehhez a hatalmas munkához neki kellett felnőnie és valódi királlyá válnia.
Vajkból István lett, a nomád népből pedig ország. Nem magáért tette, hanem a népért, a nemzetért, a magyarokért, értünk.
Ma már tudjuk, mert vitathatatlan, ha a király és nemzete szándékai nem egyeztek volna, e hatalmas mű, mely mind a mai napig fennmaradt, a nagy király halálával elenyészett volna. Nem így történt, hiszen utódai – akik nem is a szent országépítő ágából eredtek – mindent elkövettek, hogy azt az örökséget, melyet István király rájuk hagyott, továbbépítsék és kiteljesítsék. Elmondhatjuk róluk: kiváló munkát végeztek.

 Szent István nagysága azonban nem csak az emberi tetteiben rejlik, hanem abban, hogy Magyarországot a test – szellem - lélek oszthatatlan hármasában alkotta meg, és nem feledkezett meg arról, hogy tökéletes művet csak az Isten szolgálatában lehet alkotni. Nem a kétségbeesés, hanem végtelen szeretete indította arra, hogy halála előtt Szűz Mária, a Boldogasszony oltalmába ajánlotta országát és vele a Magyar Szent Koronát, mely a halandó nagyokkal ellentétben azóta is itt van velünk, s üzen a legnehezebb időkben is: nem vagytok egyedül, ne féljetek.
 Nincs még egy ország a világon, akinek szakrális uralkodója volna, s amely egy ilyen tökéletes tárgyban mutatná meg szétszabdalt és fogyatkozó nemzetünk örök egységét.

Az ünnepnek keressük az aktualitását. Szent István letette az alapokat, az építkezés, óvás, őrzés tart a mai napig. Ebben erősít meg bennünket minden évben az ünnep.

Az ünnep önmagában értelmezhetetlen.

A hétköznapjaink során megtett munkánk ad lehetőséget a megérdemelt pihenésre és az ünnep értelmezésére. Annál inkább sikerül átélnünk ezt az érzést, minél inkább elköteleződünk választott munkánk irányába. Nem szégyen a munka, megszenteli küldetésünket, értelmet ad életünknek és tartalmat ad ünnepeinknek. Minden munkának a létfenntartás, mindennapi kenyerünk megszerzésén túl egy magasztosabb célt is kell, hogy szolgáljon. Ebben van a hivatásunk, küldetésünk lényege. Ma közösen örülünk annak is, hogy az alapító, Szent István király országunkat "merte vállalni ", hogy vigyázott rá, amikor megtette első önálló lépéseit. Majd növekedett és gyarapodott, hogy megerősödve felnőjön a nagyok közé. És örülünk annak is, hogy mindig volt, aki kezébe vette a felelősségteljes vezetést és gondolt utódaira.

Ünnepeljük mai vezetőinket is, akik egy felelősségteljes nemzetpolitikai úton járnak, vállalva, felvállalva Szent István király örökségét, a keresztény gyökereket. Szembe mernek menni a látszólag többségi hangot megütő liberalizmussal. Én ma őket is ünnepelem! Ünnepelünk, mert nem engedik eltékozolni országunkat, hanem vigyáznak rá. Köszönjük nektek eleink és köszönjük nektek, akik ma is vigyáztok Szent István örökségére.

Nem kell hozzá túl nagy élettapasztalat, hogy az ember belássa: "Minden cselekedetünkkel vagy építjük, vagy pedig bontjuk annak a közösségnek a házát, amelyben lakunk." Ezért is olyan fontos, hogy ünnepeink alkalmával felhívjuk a figyelmet arra, hogy egymás támogatása nélkül nem tudnánk olyan sebességgel haladni életünk házának építésén, mint ahogy azt szeretnénk!

Ne féljünk! Jó híreim vannak. Ez a jó hír az, hogy van egy ország, akinek polgárai mostanság újra bíznak egymásban! És ez az ország, Magyarország! Ez az ország már tudja, hogy az összefogásban sokkal többeknek tud a javára tenni mintsem azzal, ha nem törődne az övéivel. Ez az ország ráérzett arra, hogy az egységben erő van, növekedés van, biztonság van. Polgárai egyre inkább tudják, hogy ha támogatják egymást, akkor számíthatnak a sikerre.

Úgy gondolom, hogy ez az út vezet a jövő felé, a szerethető magyar közösségek felé! Jó ezt kimondani! Jó magyarnak lenni, jó ezt a közösséget szolgálni, építeni!

Magyarország ma a születésnapját ünnepli. "Fényjátékkal" az ország szívében, Budapesten. És "szívjátékkal" az ország "kezeiben" és "lábaiban", határon innen és túl, függetlenül a határoktól.

Szükségünk van egymásra és szükségünk van az egymás iránti jóakaratunkra is ahhoz, hogy az ünnep emlékezetes és örömteli lehessen!
Tegyünk érte ma és minden nap!

Isten áldd meg a magyart!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek