Harc, sarc és cukisági hátraarc

Jobbra át! – vezényelte Toroczkai az ásotthalmi zászlóbontóknak, ha már, akkor nézzük ezt is...

A Legjobbik vagy a Mégjobbik helyett csak mozgalmat indítottak a Mi Hazánk megnevezéssel, de augusztus 20-ig ígérik a pártosodást és programalkotást.

 

Ezzel a lépéssel a Jobbik kifújt. Maradt-e még bármi is a Jobbik politikai tarsolyában? Jobbról leelőzte és radikalizmusával túlkiabálta őket Toroczkai. Mondhatni, a kemény mag kivált és megmaradt a cukisági kampányban magukra kent máz-váz, Vona öröksége. A parlamentben majd még egy ideig elpuffogtatják a pártlistán bejutott pártváltó képviselők visszahívására tett indítványokat, lehet moralizálniuk, vádolniuk és cáfolniuk, de szemmel látható a Jobbik politikai, erkölcsi, sőt gazdasági csődje.

 

Mondott-e valami újat Toroczkai Hatvannégy vármegyés ifjú mozgalmas múltjához képest?

Beszédében azt fejtegette, hogy a nagykapitalisták nemzeti érzéketlensége miatt történik az elvándorlás Magyarországról, minek következtében csökken a népszaporulat és véget kell vetni a nemzet fel-”melegítésének”. Ennek ellenére a roma lakosság megkétszereződött, ez pedig az eltúlzott szociális  juttatások következménye (most akkor szerinte mi csikorog?). Disznótorral és kerítéssel való harc az iszlám ellen, amit ő ásotthalmi tanyájáról nagytotálban követett és megoldott (valószínűleg hazafiasan, töpörtyűt rágcsálva a szája szegletében figyelve a szabadkai minaret müezzinjének hangját!?), és a legfontosabb, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ezért vagy emiatt verekedett ő a szerbekkel és a tanyafosztogatásra induló romákkal, de a magyar embereket ért sérelmekre igyekszik a továbbiakban is odafigyelni – röviden és szubjektívan így foglalhatóak össze a zászlóbontás vezérszónokának vezérmotívumai.

 

No, persze ő nem akar és nem is lesz egy olyan pártelnök, mint az összes többi, mert neki nincsenek és nem is lesznek marketinges tanácsadói, akik megmondják, hogyan kell felmennie a színpadra, hová kell néznie, kikre kell mosolyognia – hangsúlyozta többször, visszatérő elemként. Mindez, mint régi populista marketinges húzás igen jól hangzott hívei fülében, miközben a mikrofonok „spontán” hozzá voltak igazítva, a két kamera csak a számára előnyös szögből vette. 

Folytatódik a harc, szűnjön meg a magyar emberek sarca és elnyomása, rendületlenül mennek tovább, szélsőjobbosan és radikálisan.

 

Mi várható ezután? A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Magyar Gárda, a volt Jobbikos keménymag vajon hoz-e valami újat, vagy csak a nacionalista populizmust, a szélsőjobbos hőzöngést, esetleg a forrófejű következetlenséget.

 

No, ez az, ami megkülönbözteti a nemzetit a nacionalistától!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek