Európa és mi

Ez a sorozat címe, amit VM4K indított és ami fontos és izgalmas kérdéseket feszeget Európa jövőjével kapcsolatban.

Kiváló szakemberek mondják el azt, amit mi is sejtünk, értünk, tudunk, de vannak, akik ezt érthetően meg is fogalmazzák számunkra. Igen, amikor együtt dobban a szívünk, amikor már a második mondatból tudjuk, hogy egy rugóra jár az eszünk, ugyan úgy gondolkodunk erről a világról. 

Bizony, nagyon itt vannak az EP választások.

Mindenki, aki látja, hogy mi zajlik körülöttünk, el is megy szavazni. Nem csak azért, mert egyik vagy másik politikai pártra akarja voksát letenni, hanem azért, mert tudja csak is egy politikai irány képes Európát a válságból kimozdítani, ez pedig jelenleg nem más, mint a Fidesz – KDNP. 

Azt hiszem, nem kell sokat magyarázni a Jó Reggelt Vajdaság Olvasóinak, hiszen mi értjük, hogy miről van szó, maximum csak balliberális kommentezők fognak rajta kiakadni, de semmi gond.

Még mi vagyunk a többségben, ez sem bosszant annyira.

Nem panaszkodni kell, tenni kell, és jelenleg mást nem tudunk tenni, mint szavazni menni, és támogatni azt a politikai irányvonalat, ami a mi értékrendünket karolja fel.

Meg kell értenünk, hogy az Európában zajló folyamatok abba az irányba mutatnak, hogy a jövőben nem lesz Európa, vagy legalábbis nagyon más lesz, mint amilyennek egykor elképzeltük.

Azt tapasztaljuk, hogy a keresztény hit alapértékei mindinkább üldözötté váltak, a család szentsége helyett az összefekvés, a tolerancia jegyében behívták az intoleranciát. Multikulturalizmust hirdettek és betelepítették a monokultúrát, egy olyan valláselméleti alapon működő totalitárius rendszert, amely a nácizmus fajelméletét idézi, és ez nem csak az én véleményem, ezeket a gondolatokat Márfi Gyula érsek fogalmazta meg már többször. A veszprémi érsek is sötétnek látja Európa jövőjét, de hozzá teszi, hogy Magyarország több szempontból is példát mutatott Európának, hiszen nem felhígítja, hanem szilárdan őrzi keresztény hagyományait, nemzeti értékeit és már alkotmányában is erősíti a családokat, melynek eredményeként sikerült megállítani a születések számának csökkenését. 

Márfi Gyula érsek többször beszél prédikációiban és előadásokon arról, hogy az Európai Unió alapítói keresztény, mélyen vallásos emberek voltak. Robert Schuman például azt mondta, „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”. Ma Európa vezetése hirdeti a multikulturalizmust, és ránk akarja telepíteni a legszigorúbb monokultúrát, amely megveti Európa zenéjét és képzőművészetét. Toleranciáról beszél, és behívja az intoleranciát. Velünk, keresztényekkel szemben is nagyon sok dologban intoleráns. Demokráciáról szónokol, és betelepíti a valláselméleten alapuló totalitárius rendszert, amely – legyünk őszinték – bizony hasonlít egy kicsit a fajelméleten alapuló nácizmusra, illetve az osztályelméleten alapuló kommunizmusra.

Sajnos a magyarok lelkét is nagyon megviselte, és tönkretette a családokat az államszocializmus időszaka, illetve a rendszerváltás óta eltelt közel három évtized. 

Ennek a nyoma ma is megvan és ebből a helyzetből nagyon nehéz kivezetni az embereket, de jelenleg Magyarország és Orbán kormánynak köszönhetően az egész Kárpát-medence magyarsága ismét önmagára talált. Jó, hogy a kormány támogatja a vallást és az erkölcsöt, és üdvözlendő az is, hogy a keresztény egyházaknak jó a kapcsolata egymással.

Mi tudjuk Márfi Gyula érsekkel együtt, hogy Európa keresztény gyökerei elvitathatatlanok, egész Európában a vasárnap a pihenőnap, aminek szintén keresztény hagyománya van, vasárnap támadt fel Jézus Krisztus. Ebből nem is akarunk engedni. Még Brezsnyev elvtárs is azt mondta, „a feltámadás ünnepén, vasárnap, 8 órakor találkozunk a Vörös téren”. Magyarországon előremutató, reménykeltő folyamatok tapasztalhatók, ilyen például az új alaptörvényünk, mely alapértékként jegyzi, hogy Szent István király az országot a keresztény Európa részévé tette. De a legfontosabb, hogy erősítik a családokat, emelkedik a gyermekvállalások száma, visszahozták az iskolákba a hitoktatást, és hogy hazánkban a polgári vezetők jelentős többsége vagy vallásos vagy mindenképp hívő, és egyre több profán dolog szakralizálódik.

Többször idéztük már Pio atya gondolatait:

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. 

Talán ez az időszak el is érkezett! Itt az idő, most vagy soha! 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon