Délvidéki lovagokat fogadott soraiba a Szent György Lovagrend Visegrádon

Minden évben április végén van a visegrádi Szent György Lovagrend országos találkozója Visegrádon, éves közgyűlésük van, új lovagok felavatása. Igaz nem vagyok a Szent György Lovagrendi tagja, de az idén úgy hozta a helyzet, hogy én is belecsöppentem a rendkívüli izgalmas, látványos élményekben egyedi rendezvénybe Visegrádon. 

A Szent György Lovagrendnek van egy délvidéki priorátusa (kirendeltsége) is. Sűrűn látunk fura fekete, csuklyás pelerinbe öltözött férfiakat és nőket, nyakukban zöld szalagon arany kereszt, nagy ünnepségeken, szentmiséken, felvonulásokon. Volt tanárom Dr. Bogner István tanár úr által magam is sokat megtudtam a lovagrendről, de az idén testközelben követhettem a visegrádi lovagok teljes ünnepségét és az új tagok felavatását.

Nem én lettem lovag, hanem egyik munkatársam, hitoktatónk Bódity Krisztián, no meg Dr. Némedi Imre tanár úr is, akit sok esetben nemzeti ünnepeinken hallgatunk házigazdaként, hangját ismerjük a rádió hullámhosszán, de Ft Verebély Árpád is lovaggá lett ütve és persze még sokan mások az egész Kárpát-medencéből.

Őket kísértem el, osztozva velük örömükben és ismerkedtem ezzel a nagy hagyományokkal és múlttal rendelkező lovagrenddel.    A királyi alapítású lovagrendek közül történelmünk sodrában megmaradt írásos dokumentumok (statútumok) bizonysága szerint időbeni sorrendben első volt a magyarországi Szent György Lovagrend.

A rendalapítás korábbi eseményeinek véglegesítése 1326. április 24-én, Szent György napján, Boleszló esztergomi érsek, a magyar püspöki kar és a magyar király jelenlétében történt. A Róbert Károly által alapított Szent György Lovagrend alkotta a merényletektől fenyegetett király erőskezű testőrségét.

Lovagi szolgálatuk kettős identitású volt, mert a rend félig egyházi, félig világi kötődésű jelleggel rendelkezett. Az udvari rendtartás reprezentatív feladatainak ellátása mellett a lovagrend vitéz tagjai vigyázták az udvartartás szereplőinek biztonságát. Ők őrizték a visegrádi fellegvárba szállított Szent Koronát, de ők látták el a király kíséretét, és az akkori udvari szabályok ellenőrzését is. A Szent György Lovagrend mind a kánonjog, mind pedig a világi jog szerint hiba nélkül alapíttatott, alapítása soha semmissé nem nyilváníttatott, törvényes fennállása soha meg nem szűnt.

 

A Lovagrend 1990-ben, Visegrádon, nyugvásából felkéltetett, a rendi alkotmánya már modern korunk igénye szerint került megalkotásra. A lovaggá ütés (consecratus) szertartása kezdetben a budapesti Szent István Bazilikában történt, napjainkra azonban a visegrádi királyi palota évente ismétlődő ünnepi eseményeinek egyik kiemelkedő rendezvényét adja.

Modern világunkban a lovagrend felavatott tagjai a következő szakterületeken tevékenykedhetnek:
 

  • hagyományápolás keretében a kiemelkedő történelmi évfordulók és események megünneplése,
  • a lovagkor harcművészetének bemutatása és megőrzése, melynek minden évben megrendezésre kerülő, kiemelkedő eseménye a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok,
  • a középkor történelmének kutatása, a kutatási anyagok publikálása,
  • oktatás (különös tekintettel az ifjúsági korosztályra),
  • tudományos ismeretterjesztés, tudományos ülések szervezése és rendezése,
  • karitatív tevékenység keretében adományok gyűjtése, és eljuttatásának megszervezése, különös tekintettel a határainkon túli rászorulók részére,
  • hazai-, valamint határainkon túli kapcsolatok kiépítése, és azok ápolása, társrendekkel együttműködve.

Az ünnepség felemelő volt, visszarepített a régmúltba. Több száz komoly lovagdáma és lovag akik elkötelezett szolgálatukkal Isten és a haza mellett lettek megszólítva és vehették fel lovagoknak járó pelerint. Szentmisével kezdődött az ünnepség, majd a visegrádi várpalota konferenciatermében folytatódott az ünnepség.

Életre szóló élmény. Magyarságunk, nemzeti és keresztény értékeinkre még inkább büszke embereként jöttem haza erről az eseményről. Nem kis megtiszteltetés volt Nádor István Borlovag tagjai közé kerülni, de szent irigységgel és ámulattal követtem és néztem az új lovagok felavatását, lovaggá ütését, amit már korábbi tevékenységükkel, következetes munkájukkal kiérdemeltek.

(forrás: visegrad.hu)

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon