Újvidék, egyetemisták, magyarok

A folyamatos párbeszéd viszi előre a jövő értelmiségének ügyét

Dinovizija

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjának demonstrátoraival egyeztettek az MNT tisztségviselői tegnap az Európa Kollégiumban Újvidéken. A beszélgetés folyamán a hallgatók tapasztalataikat osztották meg a vendégekkel, valamint közösen kerestek megoldásokat a felvázolt problémákra.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke üdvözlőbeszédében megjegyezte, a demonstrátorok munkája több szempontból is kiemelkedően fontos, ők ugyanis az összekötőkapocs az elsőéves hallgatók, az egyetemek és az MNT között, akik a beilleszkedésben, az adott közösségbe való beépülésben, a mindennapi egyetemista élet bemutatásában segítenek az újoncoknak.

Megjegyezte, fontos és áttörő munkáról van szó, hiszen a demonstrátoroknak sok esetben a nyelvtanulásban is segítő kezet kell az elsősöknek nyújtani, mindemellett pedig saját maguknak is helyt kell állniuk az egyetemen.

Dr. Antal Szilárd, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja is kifejtette, a demonstrátorhallgatók feladata nem egyszerű, különösen, ha egyes elsőévesek úgy döntenek, hogy felfüggesztik tanulmányaikat. Arra is rámutatott azonban, hogy a fiatalabb hallgatók segítése mellett a demonstrátorok egy nemzetiöntudat-erősítő funkciót is végeznek, ami egyaránt tiszteletre méltó és fontos.

Sárközi István, a Magyar Nemzeti Tanács munkatársa az eddigi tapasztalatokról számolt be a demonstrátori programot illetően.

Mint elmondta, sok esetben merült fel problémaként az, hogy az elsőéves ösztöndíjasok más szakon tanulnak, mint a demonstrátorok. Ez sok esetben abból adódik, hogy az adott tanszéken nincs idősebb ösztöndíjas, aki demonstrátorként pályázott, más esetekben pedig maguk az leendő elsősök rosszul, illetve hiányosan töltötték ki az idevágó űrlapot, tehát nem jelölték meg pontosan a megkezdendő a tanszéket, csupán az egyetemi kart. Továbbá szót tett a szerb nyelv hiányos ismeretéről is mint problémáról, valamint arra is megkérte a jelen lévő hallgatókat, hogy időben jelezzék, ha egyik demonstrált hallgatójuk időközben abbahagyja az egyetemet.

A diákok jobbára a fentebb említett dolgokat említették meg, amikor az MNT képviselői tapasztalataikról kérdezték őket.

A hallgatók aláhúzták, legtöbb esetben a más szakmát tanuló elsőévesekkel is sikeresen küzdik le az elébük gördülő akadályokat (akkor is, ha az mindkét oldalról rengeteg pluszmunkát igényel), sokszor a nyelvismereti gondokat is hatékonyan győzik le, persze csak akkor, ha maguk a gólyák is hajlandóságot mutatnak erre. Többen számoltak be arról, hogy leginkább az adminisztrációs folyamatokban segítenek a hallgatóiknak. Egyesek arra panaszkodtak, hogy demonstráltjaik nem jelentkeznek, késnek jelentéseikkel. Azok, akik már több éve részesei a demonstrátori programnak, arról számoltak be, hogy a fiatalabb generációk egyre gyengébben teljesítenek, annak ellenére is, hogy egyes karokon már a tananyagon is érezhetően könnyítettek.

Az MNT képviselői a találkozó végén aláhúzták: a megvitatott problémákat igyekeznek mielőbb orvosolni.

(Forrás:Szecsei Szabolcs)

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon