A szép magyar beszédért

A LOGOPÉDIA EURÓPAI NAPJA APROPÓJÁN

Pixabay/geralt

A Topolya községben megvalósuló logopédiai ellátásról – Februártól e szolgáltatás a Bambiban is elérhető

2004 óta március 6-át a logopédia európai napjaként tiszteljük, mely alkalom társadalmunk figyelmét hivatott ráirányítani a kommunikációs zavarok sokféleségére, következményeire, megelőzésük vagy kezelésük lehetőségére. Az utóbbi tevékenységben központi szerep jut a fejlesztést végző logopédusnak.

A topolyai székhelyű Társult Iskolán belül tíz éve működik logopédiai szakszolgálat, melynek szakmunkatársa J. Sutus Ágota logopédus, aki hét Topolya községi általános iskola magyar tannyelvű tagozatain tanuló, oda iratkozó kisdiákok logopédiai ellátását végzi, és akit 2016 februárjától, részmunkaidőben, a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény is foglalkoztat.

– A Logopédia Európai Napja kapcsán 2016-ban a nap köré szerveződő szakmai rendezvények központi témakörét a diszpraxia képezi, vagyis az ún. ügyetlen gyermek szindrómája, ami azt jelenti, hogy a gyermek intellektusa ép, azonban mozgása nem harmonikus, összeszedett, pl. kiesnek a dolgok a kezéből. A motorosan ügyetlen gyermek esetében, akinek a testtudata is gyengébb, később az írómozgásában is zavar jelentkezhet. Általában beszédük alaki része is sérült. A probléma az idegrendszer éretlenségéről is tanúskodik. Egyre több a diszpraxiás gyermek környezetünkben is, aki motorosan ügyetlen, és erre a problémára a későbbiekben sajnos tanulási zavar is épül – fogalmazott J. Sutus Ágota, aki mint egyedüli logopédus Topolya községben, a zavarok felismerését, diagnosztizálását végzi, logopédiai terápiákat tart, sőt a szülőket, a gyermekek pedagógusait is segíti, fejleszti. A szakember a 2014–2015-ös tanévben 433 vizsgálatot végzett el Topolya községben, 217 esetben végzett tanácsadást, vezetett terápiát, 66 gyermek heti rendszerességgel járt fejlesztő foglalkozásaira.

– A tavalyi tanévben a községben magyar tannyelven iskolába induló nagycsoportos óvodásoknak, mintegy fél évvel az első osztály megkezdése előtt, a 64 százaléka bírt valamilyen típusú és súlyosságú beszédhibával. Logopédiai tanácsadásnak, fejlesztésnek vagy például fogszabályzásnak köszönhetően kb. 10 százalékuknál volt orvosolható a probléma iskolába indulást megelőzően, a többi gyermek pedig szeptembertől, egy kontrollvizsgálatot követően, individuális vagy csoportos fejlesztésben részesül. Természetesen súlyossági sorrendet vagyok kénytelen felállítani, és azt követően beosztani a logopédiai terápiák esetében az „órarendet”. Általában napi szinten tíz gyermekkel foglalkozom. A fejlesztéseket megelőzően tehát megtörténik a felmérés, diagnosztizálás: a hanghibákat jegyzem, megvizsgálom, van-e a hangképzéssel probléma. A hangszalagok működésének, a beszéd folyamatosságának zavarait is rögzítem. Vizsgálom a beszéd tartalmi részét is, valamint a beszédészlelés és -megértés szintjét. A tanulási képességeket is mérjük, melyek szükségesek az olvasás és írás elsajátításához. A szolgálat, amelyen belül rajtam kívül egy, a szerb tannyelvű gyermekek logopédiai ellátását végző kolléganő látja még el feladatait, azon gyermekeknek is segít, akik külön tanmenet szerinti oktatásban részesülnek – foglalta össze beszélgetőtársunk, akit munkatársával együtt 2016. február 1-jétől, részmunkaidőben, a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény is foglalkoztat. A Bambival köttetett munkaszerződésük 2016. június 15-éig él. A szülők és a gyermekek részéről kifejezett az igény az óvodás korosztályt érintő logopédiai ellátás iránt, és remélhetőleg, ha ezen szolgáltatás működtetéséhez Topolya önkormányzata a jövőben is támogatást nyújt, a kedvező fogadtatásra talált szakmai ellátás, fejlesztés a 2016/2017-es tanévtől folytatódhat.

– Az elmúlt egy hónapban a topolyai óvodai tagozatokat már felkerestem, felméréseket végeztem, vannak gyermekek, akiknél a fejlesztés már megkezdődött. A szülőket tanácsadásban részesítettem, szülői értekezleteket tartottam, az óvodapedagógusokkal folyamatosan konzultálok. Szeretnék az óvodákban a közeljövőben foglalkozásokat is vezetni, többek között nyelv- és ajaktornát gyakorolni a kicsikkel.

SZ. A., Magyar Szó

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon