Részarányos foglalkoztatás

A nemzeti kisebbségi közösségek részarányos foglalkoztatásának biztosítása a közigazgatási szervekben, a döntéshozatali folyamatokban már nemzetközi követelmény, ahogyan egyértelműen a vajdasági magyarok érdeke is, hogy önkormányzati és tartományi szinten is részt vegyenek/vehessenek a döntéshozatalban.
 

Szerbia alkotmányának 77. szakasza így rendelkezik: „A nemzeti kisebbségek tagjainak a többi polgárral azonos feltételekkel joguk van a közügyek irányításában való részvételre és a közéleti tisztségek betöltésére. Az állami szervekben, közszolgálatokban, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzatok szerveiben történő foglalkoztatás alkalmával szem előtt kell tartani a lakosság nemzeti összetételét és a nemzeti kisebbségek tagjainak megfelelő képviseletét.”

Tehát már eddig is egyértelmű volt, hogy az elvárás jogos, a forma adott, csak az utat kell valakinek kitaposnia hozzá. Mert otthonról nézve mindenkinek lehet nagy a szája, ütheti az asztalt, tudhatja jobban a dolgokat sörrel a kezében és kiabálhat lest, de bizony valakinek a pályára kell lépni és meg kell nyernie a meccset.

Még 2016. februárjában elfogadta a kormány a tartományban és a helyi önkormányzatokban foglalkoztatottakat érintő törvény kapcsán a VMSZ módosító indítványait. Akkor Pásztor Bálint, a párt frakcióvezetője precedensértékűnek nevezte a módosítási indítványok elfogadását. A törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy munkahely-létesítés esetén két azonos képzettségű jelentkezőből a nemzeti kisebbséghez tartozó személyt részesítsék előnyben.

Varga László, akkor még parlamenti képviselő, de már nem VMSZ-frakciótag, közleményében, többek között, a következőképpen reagált az elfogadott módosításokra:„...A Kormány a mai napon egy olyan, működésképtelen jogi megoldást fogadtatott el a Vajdasági Magyar Szövetséggel, amelyet a magyar közvélemény számára újabb sikerként igyekeznek eladni, ugyanakkor a közszférabeli részarányokra semmilyen kihatással nem lesz.”

„...Bebizonyosodott, hogy továbbra sincs Szerbiában politikai szándék a közszférabeli nemzetiségi részarányok javítására.”

„A parlamenti többség ma, a Tartományi és helyi önkormányzati hivatalnokokról szóló törvény elfogadásával, végérvényesen megfosztotta a nemzeti közösségek tagjait attól a reménytől, hogy egyszer Szerbiában is megvalósulhat a részarányos foglalkoztatás.”

És most hol tartunk, kérem szépen?!

Az Ügyészek Állami Tanácsa is módosította szabályzatát a nemzeti kisebbségek részarányos foglalkoztatása érdekében, hiszen az új ügyészek kiválasztásánál szigorúan figyelembe veszik a nemzeti kisebbségek egyenlő képviseletét az ügyészségben.

Ez tehát azt jelenti, hogy már a kiválasztás során nagy figyelmet fordítanak a nemzeti kisebbségek egyenlő nemzeti képviseletére az Ügyészek Állami Tanácsába, hiszen azt a nemzeti kisebbség soraiból pályázó jelöltet fogják támogatni, aki leginkább hozzájárul a nemzeti összetétel arányosságához.

Továbbá azt is halkan jegyzem meg, hogy miután a VMSZ elhárította azon akadályt, miszerint a kettős állampolgársággal rendelkező személyek nem lehetnek rendőrök, amelyek nagy részben a vajdasági magyar lakta településeken élő nemzettársainkat érinti, azt is sikeresen kiharcolta, hogy a tűzoltók alkalmazásánál se legyen a kettős állampolgárság kizáró ok. Leegyszerűsítve ez tehát azt jelenti, hogy a vajdasági magyar emberek is lehetnek rendőrök, ahogyan tűzoltók is Szerbiában.

Emlékeztetőül: A Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség között megkötött koalíciós szerződés „A nemzeti kisebbségek részvétele a közszférában” címszó alatt hat pontban részletezi a részarányos foglalkoztatás elemeinek megvalósulásához szükséges lépéseket.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon