,,Mi jövünk!"

Orbán Viktor előadása a Bálványosi Szabadegyetemen

Fotó: Magyar Szó

Orbán Viktor tusványosi előadása nem csak közéleti, politikai esemény, aminek bel- és külpolitikai vonatkozásai egyaránt vannak, hanem olyan esemény, ami meghatározó jelentőséggel bír az előttünk álló időszak -- az előttünk álló egy év vonatkozásában. Ilyen szempontból a jövő májusban esedékes európai parlamenti választások az előadás középpontjában voltak, de az is kiderült, hogy Magyarország miniszterelnöke a magyar nemzet vonatkozásában nem egyéves távlatban gondolkodik: 2030-ig vázolta azokat a sarokpontokat, amelyek mentén a magyarság helye, szerepe, fejlődése és önazonossága megfogalmazható egy Közép-Európa által megújuló Európában. Beszámolónkban összefoglaljuk Orbán Viktor előadásának elemeit.

 

Mi annak az értelme, ami  az elmúlt egy évben történt? 

Az egymilliomodik új magyar állampolgár annak jelképe, hogy  a nemzetegyesítés nemzetépítés lett, április 8-a pedig  azt bizonyította, hogy ez a folyamat sikeres: képesek vagyunk egy nemzetként mozdulni, a határon túli magyarok felelősségvállalással álltak ki az anyaországiak mellett, közös erővel született a győzelem.

Magyarországon mi történt az elmúlt egy évben?

A FIDESZ-KDNP elkezdte negyedik ciklusát: ez nem más, mint esély még négy évnyi munkára.

Ami pedig nem más, mint egy új korszak kiépítésének lehetősége az átmenet zavaros időszakának lezárása után, új gazdasági modell és alkotmány által, ami a NER rendszerével erősödött. Erre alapozódik a 2018-ban kezdett munka. 

Új korszak kezdődik: szellemi természetű rend, közös hangulat, ízlésvilág, viselkedési mód kiépítése, ami több, mint politikai rend. A korszakot kulturális áramlatok, meggyőződések, társadalmi szokások adják.

Kulturális korszakba kell ágyazni a politikai rendszert. Nem csoda, mondta Orbán Viktor, hogy a kultúrában robbant ki a vita.

Valóban új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség a harmadik kétharmad után, ami a nemzeti és keresztény alapokon álló szilárd rendszer kiépítését teszi lehetővé 2030-ig. Ebből fakad a kérdés, mi áll a nemzet előtt? 

 • az EU öt legjobb országa között legyen Magyarország
 • az EU öt legverseképesebb országa között, ahol jó élni, lenni, dolgozni
 • népesedés negatív folyamatok átfordítása
 • összeköttetés megteremtése a szomszédos országokkal (gyorsforgalmi utak, vasút)
 • energiafüggetlenség megteremtése 
 • népbetegség legyőzése, kezelése
 • erős honvédség megteremtése
 • Közép-Európa jelentőségének egyértelműsítése

Egész- Kárpát-medence újjáépítése. Véget ért 100 éves magyar magány korszaka.

Itt a pillanat, erősek vagyunk, van pénzünk, van ajánlatunk: kössük össze országainkat egymással. Utakkal, vasúttal.  Energiahálózattal, haderőben, fektessünk be egymás térségeiben. Mindez a kölcsönös tisztelet alapján képzelhető el, ami megköveteli az őszinte beszédet, mondta Orbán Viktor. 

Erre remek alkalom az, ami száz éve történt -- fejtette ki a miniszterelnök. A magyaroknak ezen nincs mit ünnepelni, de látni kell, hogy a modern értelemben megszületett Románia nem tudott mit kezdeni az ott élő magyarokkal. Tagadás helyett realitások talaján, ezen az úton kell elindulni.

Kárpát-medence felépítése után Közép-Európa fölépítése következik: nagy, erős, biztonságos, politikai- és gazdasági térség, ami egy sajátos kultúrájú térség, ezt kell felépíteni és elfogadtatni Európában.

Ehhez tudomásul kell vennie Nyugat-Európának, Közép-Európának pedig el kell érnie, hogy a nyugatiak lenézés helyett elfogadják azt, hogy:

minden európai országnak joga van:

 • megvédeni a kereszténységet és elutasítani a multikulturalizmus modelljét
 • védelmébe venni a hagyományos családmodellt
 • megvédeni nemzetestratégiai szempontból kulcsfontosságú gazdasági ágazatait
 • megvédeni határait, elutasítani a bevándorlást
 • legfontosabb kérdésekben ragaszkodni az egy nemzet egy szavazat elvéhez.

Ha ezt sikerül elérni, akkor mindez azt fogja bizonyítani, hogy van élet a globalizmuson túl -- Közép-Európa útja a szabad nemzetek útja.

 

A világban zajló eseményeket is elemezte Orbán Viktor miniszterelnök: az amerikai elnök beváltotta ígéreteit: multilaterális helyett kétoldali megállapodásokon nyugvó rendszert épít, a kínai menetelés folytatódik, az oroszok is beváltották ígéretüket, megoldják a gázsszaállítást Ukrajna megkerülésével (északi-áramlat),  európa jobbra toldódása folytatódott: ezt bizonyították a németeknél, osztrákoknál, olaszoknál lezajlott választások és események.

A miniszterelnök szerint egy ekkora nemzet számára, mint a magyaroké, létkérdés, hogy értse, mi történik a világban, mert a butaság következménye sokkal nagyobb, mint egy nagytestű ország esetében. 
 

Orbán Viktor előadásának azon része, ami a világban várható eseményekkel foglalkozott, egyik legfontosabb pontja  a buta és primitív uniós Oroszország-politka, aminek véget kell vetni, mégpedig úgy, hogy a buta és primitív megoldások helyébe tagolt politikai euróapi megoldások kerülnek. 

Kulcsfontosságúnak minősítette, hogy Törökország, Izrael és Egyiptom elég stabil államok legyenek, mert csakis ez védi meg Európát  a bevándolási hullámtól, a migránstömegektől. Ezt kifejezett és fontos érdeknek nevezte Orbán Viktor, véleménye szerint ez nem az adott ország rendszere szeretetének, nem szeretetének kérdése. 

Emellett kifejtette, hogy lehetetlen, hogy Európa ne tudja biztosítani a maga számára a biztonságot --  nem lehet Amerikán élni, európai haderő kell, mondta Orbán Viktor, hozzátéve, ehhez csak a politikai elszántság hiányzik.

Európához fűződő gondolatait Orbán Viktor így vezette fel: ,,öveket kérjük becsatolni."

Előadásában elmondta, hogy Európa valaha egy világformáló erőközpont, nagy civilizáció volt, mert gondolkodni, cselekedni, bátor volt. 

Azt, hogy mi jellemzi a ma Európáját, ami miatt nem világformáló erőközpont, nem erős civilizáció, a következőkben foglalta össze:

 • vallás szelleme -- ma Európában megtagadva
 • alkotóművészet -- helyébe Európában a politkai korrektség lépett
 • kutatás -- USA és Kína megelőzte Európát
 • üzleti vállalkozás szelleme -- helyébe Európában a bürokrácia lépett

Az európai civilizáció válságát a migránsválság mutatta meg. Kiderült, hogy az európai vezetők alkalmatlanok, az európai elit csődöt  mondott, de napjaik meg vannak számlálva: mintegy 300 napjuk van még hátra. 

Miért mondott csődöt a liberális elit?

Mert megtagadta a gyökereit, a keresztény Európa helyett a nyílt nemeztek társadalmát építi, ahol a nemzet fogalma negatív, nincs családfogalom, az állam nem garantálja a biztonságot, nincsenek határok, liberális demokrácia átfejlődött liberális nem-demokráciává: Nyugaton liberalizmus van, demokrácia nincs. A demokrácia  hiányát támasztja alá, hogy általános a szólásszabdság hiánya és cenzúra, elég csak a szociális médiahálók működésére gondolni.

Mit kell tenni?

A 2019-es európai választásra kell koncentrálni. Hiszen megjelent egy összeurópai komoly kérdés: a bevándorlás.

A jövő évi európai uniós választáson megszülető  döntéssel az európaiak arról döntenek, hogyan kezelte a bevándorlást az euópai elit? 

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy ellenfeleink nagyon közel járnak a sikerhez, nem is érzékeljük, mennyire -- mert nem a keresztény alapon álló pártok versenyeznek immár a baloldaliakkal, ami előre vitte Európát. Ezért Európa egy olyan kihívás előtt áll, amit ha nem jól kezel a jövő évi választásokon, akkor többet  keresztény alapokon nyugvó elvekkel választást nyerni nem lehet.  Előadásának ezen részében Orbán Viktor kifejtette, hogy 

a kereszténydemokrácia nem hitelvekről szól, hanem az abból kinőtt, kisarjadt értékek védelméről.

Ennek kapcsán pedig vállalni kell azon szellemi vita lefolytatását, hogy a kereszténydemokrácia nem lehet liberális. Aki azt állítja, hogy lehet, az csalit dob be. 

A vállalandó és lefolytatandó szellemi vita alapja:

 • a kereszténydemokrácia nem liberális, hanem illiberális
 • a keresztény kultúrával szemben áll a multikulturalizmus
 • a kereszténydemokrácia bevándorlásellenes
 • a keresztény családmodellt választja szemben a variálható családmodellel 

 

Nagy pillanat előtt állunk, az esély itt van!  Búcsút mondhatunk a '68-as elitnek -- mondta Orbán Viktor, és feltette a kérdést: ki jön utánunk? A válasza elsöprő sikert aratott a hallgatóság körében:

Mi.

Jönnek a '90-ek, az antikommunista, a nemzeti érzelmű nemzdekék következik. Mi vagyunk Európa jövője.

 

 

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek