Magyarország jól döntött – STOP SOROS

Amikor a kampány nem csak ígéret marad

Nem csak a foci VB-t követtük sokan a napokban, de Pintér Sándor belügyminiszter kétharmados támogatást igénylő előterjesztését is, amit aztán 160 igen szavazattal, 18 nem ellenében elfogadott a magyar parlament és ezzel életre lépett STOP SOROS törvénycsomag! 

BRAVO, Magyarország mert lépni!

Kíváncsian figyeltem a fejleményeket, hiszen ennyire hatékonyan és világosan, ahogy a magyar kormány teszi, senki nem tudja, talán nem is akarja védeni saját országát, annak lakosságát. Olvasva a törvénycsomag részletes leírását, minden mondatával egyezem. Érthető, világos, a magyar állampolgárok biztonságát biztosítja. 

Az új Btk.-paragrafus szerint a jogellenes bevándorlás elősegítését, támogatását az követi el, aki segíti az olyan emberek bejövetelét illegálisan Magyarországra, aki nincs üldözésnek kitéve ott, ahonnan – vagy amely országon keresztül – érkezik. A szervezői munka jelentheti azt is, ha valaki segít tartózkodási jogcímet szerezni jogellenesen belépőknek. Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, ezek a tettek vétség miatt elzárással büntetendők.

Aki viszont ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat vagy aktív szerevője ennek, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az elkövetőkkel szemben kitiltásnak is helye van.

Módosult a menedékjogi törvény, amelynek értelmében ezentúl nem lehet elfogadni annak a menedékkérelmét, aki Magyarországra olyan országon keresztül érkezik, ahol nincs kitéve üldözésnek, súlyos sérelem veszélyének vagy ha az az ország, amelyen keresztül utazott, megfelelő védelmet biztosított, vagy biztosított volna, ha a kérelmező ilyen igénnyel él. Az előterjesztő szerint ez a rendelkezés összhangban van a genfi egyezménnyel, amely csak azokat védi, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, szabadságuk veszélyben volt.

Akik az államhatártörvény új szabályait megszegik, szabálysértést követnek el – rögzíti a módosított szabálysértési törvény.

A jogszabálycsomag kiegészítette a rendőrségről szóló törvényt is egyrészt azzal a meghatározással, hogy a rendőrség részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában. A határjeltől számított 8 kilométeres sávon belülre ne léphessenek olyanok – illetve a rendőrség eltávolíthassa onnan őket –, akikkel szemben a határzár tiltott átlépése, megrongálása, a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása, embercsempészés, jogellenes tartózkodás elősegítése vagy jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban.

Az előterjesztés indoklása szerint a magyar emberek joggal várják el, hogy a kormány minden eszközzel lépjen fel az illegális bevándorlás és az azt elősegítő tevékenységek ellen. Ezt a célt szolgálja a Stop Soros törvénycsomag, amellyel meg akarjuk akadályozni, hogy Magyarországból is bevándorlóország legyen.

Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény hetedik módosítását a kormány kezdeményezésére szerdán. Az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, és Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Jogi védelmet kapott az otthon nyugalma és megtiltották az életvitelszerű közterületen tartózkodást. A módosítás létrehozta a külön közigazgatási bíráskodást.

Rögzítették az alaptörvényben azt is, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be.

Jogi védelmet kapott az otthon nyugalma. Az alkotmány szerint a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. 

Az alkotmánymódosítás létrehozta a külön közigazgatási bíráskodást. Míg a rendes bíróságok döntenek büntetőügyben, magánjogi jogvitában és törvényben meghatározott egyéb ügyben, legfőbb szervük a Kúria, addig a közigazgatási bíróságok közigazgatási jogvitákban és törvényben meghatározott egyéb ügyben határoznak.

A rendőrség alaptörvényben rögzített feladatává vált, hogy részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában. A módosítás – egyes kivételektől eltekintve – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ennek a törvénycsomagnak fontos szerepe és üzenete van! Nagyon fontos, hogy az Európai Unió megváltozzon, ezért Magyarország sokat tesz. Fontos jelentéssel bír Magyarország megvédésében, de ugyanakkor szimbolikus üzenete annak, hogy Magyarország megnöveli biztonságát! Kevés ország nyújt ennyire érthető és biztos védelmi programot saját lakosainak!

 

( forrás: www.hirado.hu)

 
 
 
 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon