Konzisztens, független, újságíró

Na már most, az a kérdésem, mégis mennyire lehet független az az újságíró, aki pártpolitikai tevékenységet végez?

Pixabay/Meditations

Konzisztens – latin eredetű szó, jelentése: állandó, belső ellentmondásoktól mentes, egységes, azaz következetes.

Ez a tulajdonság számomra az egyik legfontosabb tulajdonság az emberben. A következetesség megkívánja az embertől azt, hogy legyenek elvei, hogy ezeket felvállalja mindig, minden körülmények között, hogy legyen álláspontja, és hogy kiálljon az mellett, hogy legyen gerince. A következetes ember erős, ettől van tekintélye.

Olyan esetekben, ahol kiemelkedően fontos bizonyos feladatok véghezvitele, a következetesség nélkülözhetetlen lehet. Ez a tulajdonság meghatározó sok vezető érvényesülésében.

Egyszerű a képlet: a következetesség sikerre predesztinálja az embert.

Vajon a független újságíró mindig következetes? De mit is értünk manapság független újságíró alatt?

Vajon az a vajdasági magyar újságírói következetesség, ha tucatnyi újságíró, főszerkesztő, más szerkesztőségi munkatárs utcára vonul, írások tömkelegét jelentetik meg internetes oldalakon, amelyekkel ordítva, majd torkunkon erőszakkal letuszkolva akarják elhitetni azt, hogy ők bizony a független újságírásért, a szabad sajtóért szállnak síkra?! Hogy ők tovább nem bírják elviselni a politikai elnyomást, a félreinformálást, a nem informálást, a kritika hangjának nem hallatását!?

Mert az ő kenyerük igenis a szabad, az objektív, a független újságírás.

Azzal, hogy az újságírásnak ilyennek kell lennie, én teljes mértékben egyezem is, hiszen az újságírói etika is megköveteli, hogy az újságíró hivatása – joga és kötelessége – a tisztességes, objektív, alapos tájékoztatás.

Én csak a kettős mércét utálom.

Vajon Tomek Viktor, a Hét Nap főszerkesztője objektív és alapos utánajárás következményeként írta-e meg a múlt heti, a nyomtatott Hét Napban megjelent, július 20-ai vezécikkét?

Vajon az, hogy a Magyar Szó átszervezése keretében, kilenc dolgozót — nyolc újságírót és egy tördelőt — szólítottak fel arra, hogy nyilatkozzanak az újvidéki szerkesztőségbe történő áthelyezésükről, megfelel-e a valóságnak?

Nem, nem felel meg.

Hiszen sem a fordítóról, sem a hirdetőosztály vezető-helyettese munkakörét betöltő dolgozókról nem tesz említést a tisztelt főszerkesztő,

hanem 

direkt úgy írja meg, mintha az újságírókra rájárna a rúd.

Tomek Viktor, aki a független újságírásért harcol, biztosan azt is tudja, hogy az újságírónak következetesen és világosan el kell választania egymástól a hírt és a véleményt.

Bár lehet, azt nem tudja, hogy ez azokra is vonatkozik, akik csak látszólag függetlenek, mint például ő.

És vajon Bajtai Kornél következetes-e akkor, amikor számonkéri a Magyar Szó-s kollégáinak középiskolai végzettségét, míg a mozgalmas kollégái Paskó atya torkának ugranak azon kijelentés miatt, hogy már pedig az ne nevezze magát újságírónak, akinek középiskolai végzettsége van?!

De mit is várhatni akkor, amikor a Magyar Mozgalom társelnöke szintén ugyanezt a következetességet képviseli a tartományi parlamentben, amikor magánegyetemi tanárként a magánegyetemen szerzett jogi diplomát becsüli le?!

Leírom még egyszer, amit már annyiszor megtettem:

a Magyar Mozgalom pártpolitikai tevékenységet végez. Az MM közgyűlése határozott arról, hogy részt vesznek a választásokon, ezzel szemben, a közigazgatási bíróság előtt azt vallották, hogy a listához, a koalícóhoz mindössze a nevüket adják.

Számos ,,következetes" újságíró, többek között a már említett főszerkesztő, Tomek Viktor, valamint Bajtai Kornél is, az MM alapító tagjai között szerepelnek.

Na, már most, az a kérdésem, mégis mennyire lehet független az az újságíró, aki pártpolitikai tevékenységet végez?

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon