„A jövő, ami a közösségben és a fejlődésben mérhető.”

Március 15-e nemzeti ünnepünk. A legszebb nemzeti ünnepünk. Benne van a feltámadás és az élet. – kezdte beszédét a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István a nemzeti ünnepünkön, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján.

Pásztor István szólt az erkölcsről, a hitről, az emberi tartásról és kultúráról. Az emberek lelkéről, ami meghatározza azt, hogyan élik a jelent és mit remélnek a jövőtől.

Kiemelte, hogy a jövőről az emberek döntenek. Ez mindig is így volt.

„Éppen azért, mert az emberek döntenek, nagyon régóta központi kérdésként vizsgálják, vajon jól döntenek-e az emberek? Pontosabban: rábízhatjuk-e a döntést az emberekre? Mi úgy gondoljuk, csakis az emberekre lehet és szabad bízni a döntést. Nem a kritikai értelmiségre, nem más szervezetekre.

Tulajdonképpen ez az 1848-as európai forradalmak központi kérdése is. Ez a lényege, a veleje. ”

Döntés. Szabad döntés, hiszen a jövőnk alakításáért egyformán felelősséggel tartozunk.

1848 március idusáról Pásztor István a következőképpen fogalmaz:

„1848 március idusa a magyar nemzet felnőtté válásának ünnepe. Az a nap, amelyen nagykorúként és egyenrangúként lép be az európai nemzetek modernkori történetébe. Az egyénekből álló magyar nemzet, amely vérrel és vassal kivívja magának a döntés jogát. Egységes a különbözőségben. Egyenlő a küzdelemben. Hazafi a nemzetben és nemzeti a hazafiságban. Nem csak a magyar nyelv a legfőbb kapocs 1848 március idusán, hanem a szavak lélekbe hatoló ereje, ami az embereket egységbe kovácsolta. ”

Március 15-e a nemzeti, de legfőképpen az emberi szabadság ünnepe.

„A népfelség elvénél nincs szentebb és fontosabb. Ha a demokráciában hiszünk, akkor az emberben hiszünk, az emberek sokaságában, a nemzetben. És abban, hogy az embereknek jogukban áll eldönteni a jövőjüket. Jogukban áll eldönteni, kik és merre kormányozzák sorsukat, ami egyéni sors ugyan, de a társadalom szövetében közös sorssá fonódik.

Ha a demokráciában hiszünk, akkor a népfelség elvében hiszünk. ”

A beszédet hallgatva egyértelmű az üzenet: az emberek lelkéért folyik a csata. Aki megnyeri az emberek lelkét, az nyeri meg a jövőt vagy taszítja szakadékba a nemzeteket. S a jövőről az emberek döntenek.

Minden kétséget kizárólag számomra a beszéd legmeghatározóbb pontja az volt, amikor Pásztor István kijelentette, hogy a csatában egy politikus sem győzhet. Azért nem győzhet, mert a cél nem a győzelem, hanem a folyamat. A jövő megtartásának a folyamata.

S ez milyen igaz.

„A választások, a demokratikus döntéshozatal, amelynek eredményeképpen az emberek meghozzák a jövőjüket és közös sorsukat meghatározó döntésüket, látszólag a képviselőkről, a politikusokról és a hatalomról szól. És akkor a pártok és egyének győzelméről vagy vereségéről beszélünk. De valóban erről van szó? Erről is. De ha belegondolunk, akkor tudjuk, hogy sokkal inkább arról van szó, amit Petőfi lángoszlopnak nevezett, amiért az életét adta: hitről, meggyőződésről, elköteleződésről, összetartozásról, a közös nyelvről és kultúráról, a nemzet boldogulásáról van szó. Ez az a lángoszlop, amit minden ember a maga tüzével táplál. És attól lángoszlop, hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá. Az oszlop az erőt, a magasságot, a monumentalitást hirdeti, az egyes emberek által összeadódó energiát, ami közös akarat lesz és az abból kialakuló jövő. ”

Egy politikus egyedül nem bír elérni semmit. Öt, hat vagy éppen tizenhat politikus sem. Oda emberek kellenek. Emberek sokasága. Tömeg. A nemzeti érdekek eléréséhez egyértelműen a nemzet. Szükség van az egymás mellé való felsorakozásra. A megmaradásunk érdekében tett közös lépésekre. Az egy irányba való húzásra.

Különleges választás az idei szerbiai általános választás. Egy újabb száz évet kezdünk benne mi, vajdasági magyarok - fogalmaz Pásztor István. Vagy megmaradunk és talpon tartva továbbfejlesztjük intézményrendszerünket, az oktatástól, a művelődésen át az örökségvédelmen keresztül a gazdasági erőnk fokozásáig, vagy pedig megadjuk magunkat az elfogyásnak, ami ma még nem valóság, de riasztó tüneteket mutat - mondta a VMSZ elnöke.

„Azt szeretném, ha minden ember lelkéhez eljutna az üzenetem: a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar érdekvédelmi szervezet Vajdaságban, ami képes érvényre juttatni a magyarság akaratát. A VMSZ az elmúlt években kialakította azt a működési hálót, aminek eredményeképpen minden községben, ahol magyarok élnek, jelen fogunk lenni. Ennél nagyobb tétje van annak, hogy ahol történelmileg, kulturálisan, számbelileg erősen vagyunk jelen, képesek leszünk-e ezt politikai erőre konvertálni. A döntés a magyar emberek kezében van.”

Isten éltesse a nemzetet, Isten éltesse a vajdasági magyar közösséget!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon