Dr. Ózer Ágnes tárlata és november 25.

Amikor Ózer Ágnest leváltották a Vajdasági Múzeum éléről, ilyen ellenzéki hozzászólásokat is olvashattunk: “Ózer Ágnesnek nem kell sajnálnia, hogy leváltották. Legalább tisztességesen távozik. Különben neki kellett volna megszervezni „Vajdaság Szerbiához való csatolásának a 100 éves évfordulóját.”

November 9-én, pénteken az Újvidéki Városi Múzeumban megnyitották az 1918. november 9-ének emléket állító tárlatot. 

A tárlat szerzője  dr. Ózer Ágnes.

Ekkor, 100 évvel ezelőtt, 1918-ban, az első világháború végén a szerb hadsereg bevonult Újvidékre és elfoglalta azt.  1918. november 25-én, a magyarok kizárásával népgyűlést tartottak. Onnantól számítják, hogy  régiónk a Szerb Királyság részéve vált. Ezt  1920-ban a trianoni békediktátum szentesítette.

Tudjuk, hogy ezt kijavítani vagy elfeledni nem lehet. Azt is tudjuk, hogy a szerb-magyar kapcsolatokat és érdekeket, ha a történelem rostáján át szemléljük, nehéz összehangolni. De nem lehetetlen. Nem lehetetlen és nem is lehet az, hiszen akkor mit ér a civilizáció, a demokrácia, a kultúra és az együttműködés? Az ember már pedig olyan, hogy nem akar egy helyben topogni. Fejlődni akar, haladni, ami egy percre sem jelenti azt, hogy el akarja fojtani magában a múltat. Nem, mindössze tovább akar lépni és a jelenben akar élni. Mert egyszerűen ez viszi előre.

Emlékezzünk vissza arra, hogy amikor júliusban a Tartományi Képviselőház, többek között, november 25-ét is kiemelt dátumként határozta meg, az MM milyen gyalázatosan viselkedett.  Nem volt az olyan régen, így még mindannyiunk fejében előkereshető az a reakció, amit a vajdasági magyar ellenzékiek produkáltak: VMSZ-es magyar emberek arcképeit tették tapétára, árulónak nevezve őket, majd gyászjelentés keretében emlékeztek meg a délvidéki magyar érdekvédelem elhalálozásáról. Felkorbácsolták a magyar emberek érzelmeit a gyűlölet szításával. Nem volt új a nap alatt, mert azt folytatták, amit megalakulásukkor is megfogadtak. Megosztottak.

Dr. Ózer Ágnes, mint a Magyar Mozgalom alapító tagja, a Kulturális és Közművelődési Szaktestület koordinátora, egy ideig az MM ideiglenes ügyvivő testületének tagja is hasonlóan vélekedhetett, hiszen egy egységes álláspontnak voltunk ekkor szemtanúi. 

Dr. Ózer Ágnes muzeológus-történész, mégis megkreálta ezt a kiállítást, ami november 25-éhez közvetlenül kapcsolódik.

Mit tudunk mindebből lekövetkeztetni? Azt, hogy dr. Ózer Ágnes, annak ellenére, hogy leváltották, annak ellenére, hogy tisztában van a politikai tevékenységet folytató álcivil pártjának, az MM-nek az álláspontjával, az általa kreált tárlat témája kapcsán mégis továbblépett. Pedig nemzeti hovatartozása szerint magyar. Tudja, hogy 1918. november 25-e számunkra gyásznap, mégis korabeli fotókból, régi dokumentumokból tárta az érdeklődők elé az elmúlt 100 évet. A történelmet.

Ami a magyar embernek bár fáj, de megmásíthatatlan. Ebben a tárlatban, ebben a tettben, ebben a pillanatban a történelmi események megítélésének különbözőségéről van szó.

Ha más nézeteket is vallunk, ha máshogy is viszonyulunk a történelem bizonyos kérdéseihez, ami megtörtént, azt nem tudjuk meg nem történtté tenni.

Dr. Ózer Ágnest semmi nem kötelezte, hogy vállalja ezt a feladatot. Mégis megtette. A nevét adta vajdasági magyarként A történelem emlékezetes napja – 1918 november 9. című tárlathoz.

De abban is biztosan lehetünk, hogy ezzel Dr. Ózer Ágnes, az MM alapító tagjaként nem csatlakozott a VMSZ-hez.  Egyszerűen csak elfogadta, hogy mások ennek a dátumnak a vonatkozásában mást gondolnak. Ebben a vonatkozásban viszont eltávolodott az MM-től. És közelebb került mindazokhoz, így a VMSZ által képviselt állásponthoz is, akik a múltról megemlékeznek, de a jelenben élnek és képesek történelmük, a magyar nemzet történelmének fájdalmas pillanatait is kezelni. Nem ünnepelünk. Kimondjuk, hogy november 25-ét másként éljük meg.

Az MM ebben is egyedül maradt. Nem azért, mert ők november 25-ről bármit gondolnak. Nem gondolnak ők semmit. Csak gyűlöletet keltenek, érzelmeket korbácsolnak. De ebben már saját alapító tagjuk, a neves történész, Dr. Ózer Ágnes  sem támogatja őket.

Bár az is lehet, hogy Dr. Ózer Ágnes emlékszik arra, amikor nyolc évvel ezelőtt, 2010-ben Újvidéken képkiállítással emlékeztek meg 1918. november 25-ről. Nem a haladók. Ezt csak az MM fojtja el magában. 

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon