Az MM-nek a 100. ,,fáj". A 95. ünnep volt

Miért kényszerítenek rá, hogy emlékeztessük Önöket?

subotica.com

A november 25-e alkalmából megszervezett egy órás megemlékező ülésen való részvétel a VMSZ oldaláról egy árulással ér fel – mondják erélyesen, a mellüket veregetve, kánonban a mozgalmasok. Sőt, magán-  és feljelentő leveleket is írnak, mert egyszerűen nem tudnak már magukkal mit kezdeni. Most kell ütni a vasat, még meleg, most kell fogást taláni a VMSZ-en, most kell hergelni a vajdasági magyar közösséget, és el kell érni azt, hogy minél tömegesebb megosztásra kerüljön közöttük sor. Hogy kinek lesz ez jó? Hogy utána mi lesz tovább? Vagy hogy mit jelent a következetes politizálás? Azon még ráérnek a mozgalmasok gondolkodni, hiszen igazából miért is lenne nekik fontos a közösség további sorsa? Milyen megmaradás? Széthúzás, rombolás, rúg-kapálózás, ujjal való mutogatás! A november 25-ei megemlékezés, ha nem másra, arra biztosan jó volt, hogy újabb bizonyítékot nyerjünk, miszerint a mozgalmasok, azon belül is a társelnökök számára csakis önmaguk a fontosak! Meg különben is, ha nem tudsz semmit sem felmutatni a munkádból, tereld másra a figyelmet. Régi trükk ez már, csak az a baj, hogy a vajdasági magyar emberek nem hülyék!

Apropó, következetesség. Rögtön fel is teszem a kérdést, hogy hol van most Maglai Jenő? Maglai Jenő -- aki ma a Mozgalom a Polgári Szabadkáért frakció vezetője, aki ez év augusztusában kézjegyével látta el azt a megállapodást, mellyel a Magyar Mozgalom egy újabb tömörüléshez, a Saša Janković által vezetett 381-es Polgári Blokkhoz csatlakozott -- miért nem szólalt fel a nyilvánosság előtt november 25-e kapcsán? Miért nem ismerhette meg a közvélemény az ő személyes állásfoglalását is a témában? Miért hallgat, mint az a bizonyos dolog a fűben?

Talán csak nem arról van szó, hogy bezzeg a régi szép időkben, pontosabban 2013. november 25-én, Bácska, Bánát és Baranya a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz való csatolásának 95 éves évfordulójának megünneplése Maglai Jenő, akkori polgármester, ma Magyar Mozgalom alapító tag részéről ünnepnap volt? Tehát öt évvel ezelőtt, ezen a napon lehetett ünnepelni, szélesen mosolyogni, elégedett fejjel fogadni az államelnököt, és magasröptű, ünnepi gondolatokkal emelni az összejövetel színvonalát, igaz? Tehát a 95 év nem fájt a mozgalom alapítójának, Maglai Jenőnek, csak a 100 év? Megáll az eszem! Vagy azt akarják elhitetni a polgárokkal, hogy 2013-ban ezek az emberek még nem is tudtak Trianonról vagy annak megtörténte nem volt számukra ugyanolyan fontos, mint ma, 2018-ban?! Akkor mégis milyen magyarok?

Mert a tények bizony makacs lények. És azt már semmi le nem mossa, hogy Szabadkán 2013-ban Maglai Jenő és Tomislav Nikolić, akkori szerb elnök együtt örültek november 25-ének a Városháza dísztermében. Mindketten külön hangsúlyt helyeztek a bunyevác kisebbségre, amely kisebbségnek november 25-e szintén nemzeti ünnep.

Maglai Jenő, Szabadka akkori polgármestere ekkor azt is kijelentette, hogy a bunyevácok egyik legnagyobb érdeme, hogy a nehéz idők ellenére is mindig meg tudtak erősödni, és nagy a jelentősége annak, hogy Tomislav Nikolić a jelenlétével megtisztelte az ünnepséget. „Az utóbbi időben sok akadály gördült a bunyevác nemzeti közösség elé, több oldalról. Azonban az utóbbi események, a hatalom átrendeződése Szabadkán a közösség javát szolgálják.”

De amint kizárják az embert a VMSZ-ből, változnak a közösség javát szolgáló partnerek is és a tényezők is, ugye hogy? Vagy ha nem így van, kíváncsian várjuk Maglai Jenő magyarázatát!

Maglai akkor a következőket is mondta: „A bunyevácok szabadságra való vágyása jellemezte az újvidéki nagygyűlést, és részt vehettek a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalapításában is.”

Vagyis november 25-e a szabadságra való vágyásról szólt Maglai szerint. De Maglai Jenő akkor most mégsem áruló a saját mozgalmas elvtársai szerint? Nem kívántak boldog ünnepet a társelnökök Maglai Jenő kollégának? Hogy van ez most? Akkor erre is várjuk a választ, de tessenek ám tollat ragadni! Sőt, azt is elvárjuk a Szabad Magyar Szó szerkesztőségétől, hogy ezen írásunkat szintén emeljék át oldalukra, ahogyan azt megtették a Magyar Mozgalom reagálásával is. Hiszen ez is egy reagálás, még ha nem is tetszik.

De, akkor már arra is várjuk a választ, hogy amíg Pásztor István arcán nem látszottak az öröm jelei a megemlékezésen (mert ugye ezt is gondosan megfigyelték a mozgalmasok, hogy Pásztor István „arcára volt írva, hogy mekkora politikai bűnt követett el a dátum megszavazásával és megünneplésével”), addig Maglai Jenő miért társalgott oly boldogan Tomislav Nikolićtyal?!

Szóval mi ez a kettős mérce, te jó élet? Vagy akkor most, hogy lesz tovább? Lemondanak Maglai Jenő tagjukról a mozgalmasok? Süllyesztőbe vele? Foltot ejtett a becsületükön? Megtagadják? Feljelentik őt is magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága tagjainak? Mert szerintem az volna a becsületes!

Tényleg, amikor a Magyar Mozgalom állást foglalt november 25-e kapcsán, mi volt Maglai Jenő hozzászólása? Egyáltalán bárki más véleményezhette-e a három társelnök szélsőséges nacionalizmus és nemzetgyűlölő megnyilvánulásaiktól hemzsegő leveleit? Vagy akkor Maglai Jenő megtagadta régi önmagát? Pofán köpte magát és most törli le a nyákot a tükörről, ami odaszáradt? Vagy igazából szándékosan ki is zárták őt ebből a témából? Rászóltak, hogy na, barátom, neked most kuss a neved, bújj el!? Akkor ez azt jelenti, hogy nincs is egységes álláspont ebben a témában az MM-en belül? Tehát jól írták a szabadosok, mégis magánlevélről van itt szó? És a három társelnök a vajdasági magyar közösség ügyeit magáncélokra használja? A pofám leszakad!

Egyes liberális publicisták is nemzetféltő módon siránkoztak eme emlékezetpolitikai kuriózumon, amelyen Maglai Jenő szabadkai polgármester november 25-én, a díszakadémián együtt tapsolt Tomislav Nikolićtyal, s meghatódva, könnyek között emlékeztek arra a szent pillanatra, amikor kikerültek a magyar iga alól. És most hol vannak ezek a nagy liberálisok? Mit csinálnak? Szégyenkeznek otthon a négy fal mögött és éppen nadrágot cserélnek, miután a szélben lehugyozták magukat?

Mert hát, ma már nekik is rendben van Maglai, nemde?! Lévén, hogy ma már nem VMSZ-es, és végre most már nem az összefogást, hanem a széthúzást erősíti, akkor naná, hogy az elvtársuk. Hát mi ez, kérem szépen, ha nem a helyes gondolkodás?! Az elvek meg ott rohadjonak meg a sarokban, ahová a kínos felismerés után bevágtuk őket! Az ilyen embereknek minden más csak járulékos veszteség, így a vajdasági magyar közösség is.

Gyerekek, előbb kellett volna gondolkodni, aztán cselekedni! Szégyelljétek magatokat!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon